Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00100

Aseri valla Oru, Rannu ja Aseriaru küla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulikupargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Üldplaneeringu teemaplaneeringu otsene eesmärk oli maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine tuulikupargi rajamiseks Aseri vallas Oru, Rannu ja Aseriaru küla maa-alale täpsusastmes (detailplaneeringu täpsusaste), mis lubab planeeringu kehtestamise korral arendajal taotleda vallalt projekteerimistingimusi ning vastavalt projekteerimistingimustele koostatud projekti alusel väljastada kohalikult omavalitsuselt ehitusluba.
Energeetika ja energiakandjate tootmine
Lääne-Viru maakond
0903 - Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond
02.11.2005
Kohustuslik
Aseri Vallavalitsus
Aseri Vallavalitsus (75004174)
OÜ Hendrikson & Ko (10269950)
OÜ Hendrikson & Ko (10269950)
(osales programmi ja aruande koostamisel)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kuido Kartau KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Agne Peetersoo KMH juhtekspert
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ain Kull KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
UPprotsess ja KSHaruanne 53.9 MB Aruanne 11.03.2024
Aseri seletuskiri trukk KEHTESTATUD 587 KB Täiendavad materjalid 11.03.2024
kaardid 6.7 MB Täiendavad materjalid 11.03.2024