Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00610

Kallaste linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Kallaste linna üldplaneeringu eesmärgiks on linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks
Tartu maakond
0586 - Peipsiääre vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 653 katastriüksust.
17.12.2010
Kohustuslik
Kallaste Linnavolikogu
Kallaste Linnavalitsus
GeoBaltica OÜ
GeoBaltica OÜ
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Kallaste linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jaanika Sokman KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
otsus26 134 KB Algatamise otsus 17.12.2010 16.08.2022
KALLASTE YP programm 194 KB Programm 16.08.2022
Lisad1 2.4 MB Programm 16.08.2022
JT 6 8 17114 6 16082011 499 KB Programmi otsus 16.08.2011 16.08.2022
KSH 2.7 MB Aruanne 16.08.2022
Lisad 7.2 MB Aruanne 16.08.2022
JT 6 8 23876 9 11042013 1009887 524 KB Aruande otsus 11.04.2013 16.08.2022