Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00511

Võidu tänava, Tööstuse tänava ja linna põhjapiiri vahelise ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu peaeesmärgiks on laevade remondidoki eelnevalt koostatud eelprojektiga (OÜ IBUN, 2010-2011) sobivaima lahenduse leidmine ja rajamise seadustamine. Lisaks kaalutakse planeeringuala kruntideks jagamist ning ehitusõiguse määramist äri- ja tootmiseesmärgiga hoonetele ning maa osalise sihtotstarbe muutmist. Detailplaneeringuga lahendatakse ka haljastuse, servituutide ja tehnovõrkude parameetrid ning juurdepääsud alale, mööda Tööstuse ja Võidu tänavaid. KSH algatamise põhjuseks on asjaolu, et planeeritava tegevusega kavandatakse veekogu süvendustöid (üle 500 kuupmeetri) ja teisaldatakse suures koguses pinnast, mistõttu võib kaasneda mõju veekeskkonnale.
Tartu maakond
0586 - Peipsiääre vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 16 katastriüksust.
29.06.2011
Kaalutletud
Kallaste Linnavolikogu
Kallaste Linnavalitsus
INSENERIBÜROO URMAS NUGIN OÜ
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Kallaste linn

Juhtekspert ja eksperdirühm

Ekspertrühma ei ole sisestatud

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Kallaste tööstuspargi DP KSH programm 14.11.11 2.1 MB Programm 16.08.2022
JT 6-8 28048 7 24112011 666884 513 KB Programmi otsus 24.11.2011 16.08.2022
dp ksh kallaste 20 12 11 alkranel 8.4 MB Aruanne 16.08.2022
ksh heakiitmisele dp kooskolastamiseks 54.1 MB Aruanne 16.08.2022
JT 6-8 28048 12 15022012 723422 167 KB Aruande otsus 15.02.2012 16.08.2022