Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01506

Kasepää valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Kasepää valla üldplaneering. Kasepää valla üldplaneeringu tulemusel korrastatakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused ning tagatakse selle abil miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike parkide, haljasalade, maastikuelementide, looduskoosluste ning rohelise võrgustiku säilimine ja kaitse valla territooriumil.
Jõgeva maakond
0486 - Mustvee vald, Jõgeva maakond
Sisestatud, puudutatud 2327 katastriüksust.
28.12.2006
Kohustuslik
Kasepää Vallavolikogu
Kasepää Vallavalitsus
Arvo Järvet
Arvo Järvet
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Kasepää vald (endine)

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvo Järvet KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
33-12-1-14690-3 110 KB Programmi otsus 27.03.2007 16.08.2022
2007102303412020kasepaa ksh aruanne 507 KB Aruanne 16.08.2022
2011071501170606kasepaa valla uldplaneering seletuskiri juuni 2011 90 KB Aruanne 16.08.2022
2011111503122727j 1 kasepaa yp pohiplaan 09 11 2011 3.7 MB Aruanne 16.08.2022
2011071501182222j 2 kasepaaa yp tehnorajat jaanuar 2010 3.2 MB Aruanne 16.08.2022
Kasepaa korraldus nr 660 183 KB Aruande otsus 11.03.2008 16.08.2022