Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00205

KSH Ropka silla, selle juurdepääsude ja sadamaraudtee koridori (lõigus Väike kaar - Turu tn)
Menetlus lõpetatud
Planeeringu koostamise eesmärgiks on Ropka silla asukoha ja parameetrite, sillale juurdepääsude ja sadamaraudtee koridori kavandatud tänavale eelprojekti täpsusele vastavate tehniliste lahenduste esitamine ning selle alusel reserveeritavate maa-alade määramine. Protsess hääbunud
Tartu maakond
0793 - Tartu linn, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 93 katastriüksust.
01.11.2005
Kohustuslik
Tartu Linnavalitsus
Tartu Linnavalitsus
AS K&H
aktsiaselts KOBRAS
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Tartu

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Urmas Uri KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Täiendatud Ropka sild DP KSH PROGRAMM 187 KB Programm 16.08.2022
isikuandmeteta Ropka silla KSH ARUANNE AVALIKUSTAMISEKS 17.9 MB Aruanne 16.08.2022