Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00409

Järva, Jõgeva ja Tartu maakonnaplaneeringute teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0" keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
Teemaplaneering "Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn " Tartu " Võru " Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0 " 183,0"
Jõgeva maakond
Järva maakond
Tartu maakond
0255 - Järva vald, Järva maakond
0247 - Jõgeva vald, Jõgeva maakond
0567 - Paide linn, Järva maakond
0618 - Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
0793 - Tartu linn, Tartu maakond
0796 - Tartu vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 1175 katastriüksust.
27.04.2009
Kohustuslik
Järva, Jõgeva ja Tartu maavanemad
30.11.2012
Järva
Jõgeva ja Tartu maavalitsused
Aktsiaselts EA RENG
OÜ ARTES TERRAE
Osaühing Alkranel
OÜ ARTES TERRAE
Keskkonnaameti Keskus
Tartu maavanem kehtestas 21.11.2012 korraldusega nr 686 Tartumaa osas. Jõgeva maavanem kehtestas 23.11.2012 korraldusega nr 1-1/396 Jõgeva maakonna osas. Järva maavanem kehtestas 30.11.2012 korraldusega nr 423 Järva maakonna osas.

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Jogeva MV 212 KB Algatamise otsus 27.04.2009 16.08.2022
Jarva MV 333 KB Algatamise otsus 27.04.2009 16.08.2022
Tartu MV 280 KB Algatamise otsus 27.04.2009 16.08.2022
KSH programm lisadeta 151 KB Programm 16.08.2022
6 8 10567 5 07052010 243 605 KB Programmi otsus 07.05.2010 16.08.2022
KSH aruanne 4.4 MB Aruanne 16.08.2022
6-8 30426 8 23022012 729389 607 KB Aruande otsus 23.02.2012 16.08.2022