Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00214

Luunja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus pooleli
Üldplaneering
Luunja valla üldplaneering
Tartu maakond
0432 - Luunja vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 4068 katastriüksust.
28.08.2014
Kohustuslik
Luunja Vallavolikogu
Luunja Vallavalitsus
OÜ Pärnu Instituut
Adepte Ekspert OÜ
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Piret Toonpere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
39 2014 132 KB Algatamise otsus 28.08.2014 16.08.2022
isikuandmeteta Luunja KSH 05 04 4.5 MB Programm 16.08.2022
Luunja valla uldplaneeri 289 KB Programmi otsus 31.03.2016 16.08.2022