Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00312

Tabivere valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Tartu maakond
0796 - Tartu vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 3009 katastriüksust.
18.12.2012
Kohustuslik
Tabivere Vallavolikogu
Tabivere Vallavalitsus
OÜ ARTES TERRAE
Osaühing Alkranel
AB Artes Terrae OÜ
Tabivere Vallavalitsus
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
endine Tabivere vald

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Tabivere KSH algatamine 292 KB Algatamise otsus 18.12.2012 16.08.2022
Tabivere UP KSH programm 6.7 MB Programm 16.08.2022
JT 6 8 28147 6 27032014 408 KB Programmi otsus 27.03.2014 16.08.2022
Tabivere UP KSH aruanne lisadeta 7.8 MB Aruanne 16.08.2022
Tabivere valla uldplaneeringu keskkonnamoju strateegilise hindamise aruande heakskiitmine 274 KB Aruande otsus 22.06.2016 16.08.2022