Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01010

Kiviräbi ja Uue-Räbi maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Kivilõppe puhkekeskuse paadikanali ja ujumisala rajamine
Viljandi maakond
0899 - Viljandi vald, Viljandi maakond
Sisestatud, puudutatud 5 katastriüksust.
31.03.2010
Kaalutletud
Tarvastu Vallavalitsus
Tarvastu Vallavalitsus
osaühing GPP
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon
Kivilõppe küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
lisa 1 KSH algatamise otsus 40 KB Algatamise otsus 31.03.2010 16.08.2022
Kivirabi KSH programm lisadeta 400 KB Programm 16.08.2022
lisa 2 programmi heakskiitmise otsus 284 KB Programmi otsus 31.08.2010 16.08.2022
Kiviloppe KSH 06 05 2011 7.7 MB Aruanne 16.08.2022
PV 6 8 14960 4 09062011 530832 500 KB Aruande otsus 09.06.2011 16.08.2022