Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00413

Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
Jõgeva maakond
Tartu maakond
0247 - Jõgeva vald, Jõgeva maakond
0486 - Mustvee vald, Jõgeva maakond
0586 - Peipsiääre vald, Tartu maakond
0618 - Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
0796 - Tartu vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 35167 katastriüksust.
22.08.2013
Kohustuslik
Jõgeva maavanem
Jõgeva Maavalitsus
Skepast&Puhkim OÜ
Skepast&Puhkim OÜ
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Veronika Verš KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
1 12013454 22 08 2013 Ko 208 KB Algatamise otsus 22.08.2013 16.08.2022
Jogeva KSh programm 2.4 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 5.0 MB Programm 16.08.2022
Lisa 2 5.5 MB Programm 16.08.2022
JT 6 8 21458 3 15122014 302 KB Programmi otsus 15.12.2014 16.08.2022
Jogeva MP KSH aruanne 1.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 1 2.4 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 2 166 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 2.5 MB Aruanne 16.08.2022
Programmi lisa 1 5.0 MB Aruanne 16.08.2022
Programmi lisa 2 5.5 MB Aruanne 16.08.2022
Jogeva maakonnaplaneeringu keskkonnamoju strateegilise hindamise aruande heakskiitmine 290 KB Aruande otsus 22.07.2016 16.08.2022