Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00514

Viljandimaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Maakonnaplaneering
Viljandi maakond
0897 - Viljandi linn, Viljandi maakond
0480 - Mulgi vald, Viljandi maakond
0615 - Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
0899 - Viljandi vald, Viljandi maakond
Sisestatud, puudutatud 41801 katastriüksust.
04.02.2014
Kohustuslik
Viljandi maavanem
Viljandi Maavalitsus
Viljandi Maavalitsus
Tõnu Oja
Keskkonnaameti Lõuna regioon
Viljandi maakond

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Tõnu Oja KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
1 1201463 04 02 2014 Kor 337 KB Algatamise otsus 04.02.2014 16.08.2022
Viljandi maakonnaplaneeringu KSH programm 1 376 KB Programm 16.08.2022
PV 6 8 9608 4 15072014 1 507 KB Programmi otsus 15.07.2014 16.08.2022
Viljandi Keskkonnamoju strateegiline hindamine 1.5 MB Aruanne 16.08.2022
Viljandi maakonnaplaneeringu 2030 keskkonnamoju strateegilise hindamise aruande heakskiitmine 366 KB Aruande otsus 01.12.2016 16.08.2022