Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00306

Ülenurme v Soninaste k Naadi kinnistu DP KSH
Menetlus algatatud
Detailplaneering
Detailplaneeringuga soovitakse määrata ehitusõigust asfaltbetoonitehase rajamiseks. I kat liigi tõttu protsess hääbunud.
Tartu maakond
0283 - Kambja vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 9 katastriüksust.
31.01.2006
Kaalutletud
Ülenurme Vallavalitsus
Ülenurme Vallavalitsus
Hendrikson & Ko
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Soinaste küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kuido Kartau KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Dokumente ei ole lisatud