Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01806

Vastse-Kuuste valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Põlva maakond
0622 - Põlva vald, Põlva maakond
Sisestatud, puudutatud 1789 katastriüksust.
23.02.2006
Kohustuslik
Vastse-Kuuste Vallavolikogu
Vastse-Kuuste Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
endine Vastse-Kuuste vald

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Pille Metspalu KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Marika Pärn KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülli Reimets KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Triin Brenner KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 132 KB Algatamise otsus 23.02.2006 16.08.2022
Vaste Kuuste UP KSH programm 1.7 MB Programm 16.08.2022
KSH programmi heakskiitmine 213 KB Programmi otsus 12.10.2006 16.08.2022
Vastse Kuuste YP KSH aruanne lisadeta 1.6 MB Aruanne 16.08.2022
V Kuuste KSH 175 KB Aruande otsus 12.02.2010 16.08.2022