Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01107

Orava valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Võru maakond
0917 - Võru vald, Võru maakond
Sisestatud, puudutatud 1852 katastriüksust.
12.09.2007
Kohustuslik
Orava Vallavolikogu
Orava Vallavalitsus
Orava Vallavalitsus
PROPE MARE KESKKONNA AGENTUUR OSAÜHING
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
endine Orava vald

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaimar Koemets KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Veljo Kabin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Otsus nr 182 1.3 MB Algatamise otsus 12.09.2007 16.08.2022
Orava UP KSH programm 3.0 MB Programm 16.08.2022
Orava UP KSH programmi heakskiitmine 313 KB Programmi otsus 14.01.2009 16.08.2022
orava ksh aruanne 4.3 MB Aruanne 16.08.2022
12630 3 192 KB Aruande otsus 08.06.2009 16.08.2022