Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00608

Võrumaal, Võru vallas, Verijärve külas asuva Kirepi Vesiveski I maatüki detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Verijärve külas asuva Kirepi Vesiveski I maatüki detailplaneeringu eesmärgiks on Kirepi Vesiveski I maatükil planeeritava maa-ala sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala piiritlemine
Võru maakond
0917 - Võru vald, Võru maakond
Sisestatud, puudutatud 10 katastriüksust.
10.09.2008
Kohustuslik
Võru Vallavolikogu
Võru Vallavalitsus
GeoBaltica OÜ
GeoBaltica OÜ
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Verijärve küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Jaanika Sokman KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Raivo Markov KMH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KIrepi KSH algatamine 128 KB Algatamise otsus 10.09.2008 16.08.2022
PVV 6 8 2971 8 07082009 82401 67 KB Programmi otsus 07.08.2009 16.08.2022
PVV 6 7 2971 13 09122009 141113 71 KB Aruande otsus 09.12.2009 16.08.2022