Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00609

Vana-Vesiveski maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Vana-Vesiveski maaüksuse detailplaneeringu eesmärgiks on Vana-Vesiveski maaüksuse sihtotstarbe muutmine, kõlvikute korrigeerimine, kala- ja vähitiigi rajamine, olemasoleva veskihoone elamuks ümberehitamine, maastikukujundusprojekti tingimuste määramine ning Piusa jõe ehituskeeluvööndi vähendamine.
Võru maakond
0917 - Võru vald, Võru maakond
Sisestatud, puudutatud 4 katastriüksust.
11.03.2009
Kaalutletud
Vastseliina Vallavolikogu
Vastseliina Vallavalitsus
INSENERIBÜROO URMAS NUGIN OÜ
Osaühing Alkranel
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Vana-Vastseliina küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Elar Põldvere KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Ei Jah Jah
Annika Veske KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 15 KB Algatamise otsus 11.03.2009 16.08.2022
vana vesiveski ksh prograamm lisadeta 898 KB Programm 16.08.2022
PVV 6 8 15424 5 12082009 83821 62 KB Programmi otsus 12.08.2009 16.08.2022
vana vesiveski ksh prograamm lisadega 2.9 MB Programm 16.08.2022
KSH aruande lisad 12.0 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 8 15424 8 09122009 141276 70 KB Aruande otsus 09.12.2009 16.08.2022