Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01307

Oruoja kinnistu ja sellega piirnevate alade detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Oruoja (katastritunnus 69701:004:0032) kinnistu ja sellega piirnevate alade detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Haanja looduspargi maastikuliselt väärtuslikule ja esinduslikule maa-alale uute elamukruntide moodustamine ja nendele ehitusõiguse määramine. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,5 ha.
Võru maakond
0698 - Rõuge vald, Võru maakond
Sisestatud, puudutatud 6 katastriüksust.
29.08.2007
Kaalutletud
Rõuge Vallavolikogu
Rõuge Vallavalitsus
PROPE MARE KESKKONNA AGENTUUR OSAÜHING
PROPE MARE KESKKONNA AGENTUUR OSAÜHING
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Rõuge alevik

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Kaimar Koemets KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Veljo Kabin KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Oruoja KSH algatamine 297 KB Algatamise otsus 29.08.2007 16.08.2022
Oruoja KSH programmi heakskiitmine 81 KB Programmi otsus 28.05.2008 16.08.2022
Oruoja KSH aruanne lisadeta 1.9 MB Aruanne 16.08.2022
Oruoja KSH programm 6.7 MB Programm 16.08.2022
Oruoja KSH aruanne 6.1 MB Aruanne 16.08.2022
oruoja ksh heakskiit 125 KB Aruande otsus 16.03.2009 16.08.2022