Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00709

Mõniste vallas Metsavenna, Laane, Saeveski ja Veski maaüksuste (Metsavenna talu) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Metsavenna, Laane, Saeveski ja Veski maaüksuste (Metsavenna talu) detailplaneeringu eesmärgiks on Vaidva jõel Vastse-Roosa vesiveski rekonstrueerimist hüdroelektrijaamaks
Veekasutus
Võru maakond
0698 - Rõuge vald, Võru maakond
Sisestatud, puudutatud 15 katastriüksust.
28.04.2009
Kaalutletud
Mõniste Vallavolikogu
Mõniste Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko
OÜ Hendrikson & Ko
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Vastse-Roosa küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Heikki Kalle KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Märt Öövel KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Ülle Jõgar KMH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah
Veiko Kärbla KMH eksperdirühma liige
KSH eksperdirühma liige
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 6 8 4404 9 29072009 77968 61 KB Programmi otsus 29.07.2009 16.08.2022
Metsavenna DP KSH aruanne lisadeta 2.5 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 Ekspertarvamus Jarvekulg 21 05 10 408 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 J1 Asendiplaan A2 325 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 J2 moodaviikp22su tyypristl6iked A3 156 KB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 Vastse Roosa paisu rek eskiisprojekt 136 KB Aruanne 16.08.2022
MetsavennaDPKSHaruanne10 08 10heakskiitmiseks 3.5 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 8 4404 14 30082010 314387 485 KB Aruande otsus 30.08.2010 16.08.2022