Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00107

Vissi külas asuva katastriüksuse 5281:0006:0014 osa (Vapramäe loodusmaja) DP KSH
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Detailplaneeringu eesmärgiks on kruntide moodustamine olemasolevale teele ja planeeritavale loodusmajale, loodusmaja krundile ehitusõiguse, juurdepääsu ja parkimiskorralduse määramine
Tartu maakond
0528 - Nõo vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 9 katastriüksust.
15.03.2007
Kaalutletud
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus
Nõo Vallavalitsus
Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ
Keskkonnaagentuur Viridis OÜ
Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon
Vissi küla, Vapramäe

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Olavi Hiiemäe KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Vapramäe algatamine 367 KB Algatamise otsus 15.03.2007 16.08.2022
Vapramäe programm 94 KB Programm 16.08.2022
vapramae programmi heakskiit 168 KB Programmi otsus 01.10.2007 16.08.2022
Vapramae loodusmaja KSH aruanne[1] 8.6 MB Aruanne 16.08.2022
vapramae aruande heakskiit 212 KB Aruande otsus 14.01.2009 16.08.2022