Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00809

Märdi kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 13 katastriüksust.
16.09.2009
Kaalutletud
Otepää Vallavalitsus
Otepää Vallavalitsus
Arvo Järvet
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Palamuste küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvo Järvet KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
PVV 6 8 6338 5 04022010 176022 62 KB Programmi otsus 04.02.2010 16.08.2022
mardi aruan hk 625 KB Aruande otsus 27.05.2011 16.08.2022