Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01407

Hellenurme maaküttetorustiku paigaldamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Tartu maakond
0171 - Elva vald, Tartu maakond
Sisestatud, puudutatud 17 katastriüksust.
20.09.2007
Kaalutletud
Palupera Vallavolikogu
Palupera Vallavalitsus
Arvo Järvet
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Hellenurme küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Arvo Järvet KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Hellenurme KSH algatamine 297 KB Algatamise otsus 20.09.2007 16.08.2022
Hellenurme KSH programm lisadeta 165 KB Programm 16.08.2022
Hellenurme KSH programmi heakskiitmine 60 KB Programmi otsus 31.10.2007 16.08.2022
Hellenurme KSH aruanne lisadeta 2.5 MB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 8 33250 3 10122009 141967 63 KB Aruande otsus 10.12.2009 16.08.2022