Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH01607

Võrumaa, Võru valla, Koloreino küla, Sossi maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjustrateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Sossi maaüksuse detailplaneeringu eesmärgiks on Sossi maaüksuse planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguste määramine, krundi hoonestusala piiritlemine, tänavate maa-ala ja liikluskorralduse määratlemine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määratlemine, kujade määramine ja tehnovõrkud ja –rajatiste asukoha määramine. Olemasolevast Sossi maatulundusmaa krundist moodustatakse üheksa 90% väikeelamumaa ning 10% ärimaa sihtotstarbega krunti, üks 100% tootmismaa krunt ning Sossi ja Sossi-Oru krunte läbiva tee teenindamiseks üks transpordimaa krunt
Võru maakond
0917 - Võru vald, Võru maakond
Sisestatud, puudutatud 4 katastriüksust.
09.05.2007
Kaalutletud
Võru Vallavolikogu
Võru Vallavalitsus
OÜ EHITUSNÕUNIK
GeoBaltica OÜ
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Koloreino küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Alar Noorvee KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah
Raivo Markov KMH juhtekspert
Ei Jah Jah
Jaanika Sokman KSH juhtekspert
Ei Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
Sossi KSH algatamine 135 KB Algatamise otsus 09.05.2007 16.08.2022
Sossi KSH programm 965 KB Programm 16.08.2022
Sossi KSH programmi heakskiitmine 61 KB Programmi otsus 27.03.2008 16.08.2022
sossi ksh 25112008 19.2 MB Aruanne 16.08.2022
PVV6 8 2559 Ehitusnounik OY Sossi my DP KSH aruande heakskiitmine 296 KB Aruande otsus 22.05.2009 16.08.2022