Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00512

Hullumäe-Siimuniidu piirkonna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Üldplaneering
Hullumäe-Siimuniidu piirkonna üldplaneering (strateegiline planeerimisdokument) koostatakse puhke- ja virgestusala väljaarendamiseks Mooste valla üldplaneeringut täpsustava planeeringuna. Planeeringuala jääb Mooste valla haldusterritooriumile, Mooste alevikust edelasse ning hõlmab endiste Hullumäe ja Siimuniidu karjääride ala, Lahojärve ning ümbritsevad piirkonnad, mis piirnevad Ahja jõe, Tartu-Räpina-Värska tugi- ja Himmaste-Rasina kõrvalmaanteega.
Põlva maakond
0622 - Põlva vald, Põlva maakond
Sisestatud, puudutatud 110 katastriüksust.
29.03.2012
Kohustuslik
Mooste Vallavolikogu
Mooste Vallavalitsus
Mooste Vallavalitsus
OÜ Miracon Grupp
TajuRuum OÜ
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
endine Mooste vald

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Jaanika Sokman KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
KSH algatamine 84 KB Algatamise otsus 29.03.2012 16.08.2022
KSH programm lisadeta 1.3 MB Programm 16.08.2022
PVV 6 8 27372 2 23112012 913798 527 KB Programmi otsus 23.11.2012 16.08.2022
KSH aruanne hullumae 2.7 MB Aruanne 16.08.2022
KSH programm heakskiitmiseks 4.9 MB Programm 16.08.2022
PVV 6 8 5400 6 02072014 1291102 561 KB Aruande otsus 02.07.2014 16.08.2022