Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00714

Valgjärve vallas Sulaoja külas Kuula maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Valgjärve vallas Sulaoja külas Kuula maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu ülesandeks ehitusõiguse määramine tootmishoonete projekteerimiseks, millega kavandatakse OÜ Atria Farmid Kula sigalakompleksi hoonete lammutamine, rekonstrueerimine ja laiendamine
Põllumajandus ja vesiviljelus
Põlva maakond
0284 - Kanepi vald, Põlva maakond
Sisestatud, puudutatud 4 katastriüksust.
21.01.2014
Kaalutletud
Valgjärve Vallavolikogu
Valgjärve Vallavalitsus
Osaühing Agorek
OÜ Hendrikson ja Ko
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Sulaoja küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Riin Kutsar KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
volikoguotsusnr1 1.6 MB Algatamise otsus 21.01.2014 16.08.2022
Kuula DP KSH programm lisadeta 866 KB Programm 16.08.2022
PVV 6 5 11501 2 30052014 549 KB Programmi otsus 30.05.2014 16.08.2022
KSH aruanne heakskiitmisele 23 10 14 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
Pohijoonis kuula 784 KB Aruanne 16.08.2022
Seletuskiri kuula dp 348 KB Aruanne 16.08.2022
PVV 6 1 11501 6 14112014 1370870 254 KB Aruande otsus 14.11.2014 16.08.2022