Keskkonnamõjude strateegiline hindamine nr KSH00118

Viimsi vallas Prangli saarel Lääneotsa külas Mölgisilla kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Menetlus lõpetatud
Detailplaneering
Harju maakond
0890 - Viimsi vald, Harju maakond
Sisestatud, puudutatud 4 katastriüksust.
01.04.2011
Kaalutletud
Viimsi Vallavalitsus
Viimsi Vallavalitsus
OÜ VIIMSI VALLA ARENDUSKESKUS
aktsiaselts MAVES
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Prangli saar, Lääneotsa küla

Juhtekspert ja eksperdirühm

Nimi Liik On juhtivekspert Osales programmi koostamisel Osales aruande koostamisel
Karl Kupits KMH juhtekspert
KSH juhtekspert
Jah Jah Jah

Dokumendid

Pealkiri Suurus Liik Dokumendi või otsuse kpv Sisu Lisatud
korr 209 01 04 2011 273 KB Algatamise otsus 01.04.2011 16.08.2022
Molgisilla DP KSH programm heakskiitmisele esitatav 1.0 MB Programm 16.08.2022
Lisa 1 Viimsi Vallavalitsuse korraldus DP algatamine LU kinnitamine 303 KB Programm 16.08.2022
Lisa 2 Valjavote munitsipaalsadama DPst 1.4 MB Programm 16.08.2022
Lisa 3 Viimsi Vallavalitsuse korraldus KSH algatamine 278 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 1 Molgisilla DP eskiisi seletuskiri 33 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 2 Molgisilla DP eskiisi joonis 318 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 3 Molgisilla DP tugiplaan 151 KB Programm 16.08.2022
Lisa 4 4 Molgisilla DP valjavote Prangli saare UPst 438 KB Programm 16.08.2022
Lisa 6 1 Veeteede Ameti 302 KB Programm 16.08.2022
Lisa 6 2 Keskkonnaameti kiri 1017 KB Programm 16.08.2022
Lisa 7 1 Vastused Veeteede Ameti kirjale 10 KB Programm 16.08.2022
Lisa 7 2 Vastused Keskkonnaameti kirjale 40 KB Programm 16.08.2022
Lisa 9 KSH programmi avalike arutelude protokoll 54 KB Programm 16.08.2022
HJR 6 8 2914 4 05042012 440 KB Programmi otsus 05.04.2012 16.08.2022
Molgisilla KSH aruanne 2.2 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 3 aruande avalikustamine 1 2.0 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 4 Mereinstituudi eksperthinnang 1.7 MB Aruanne 16.08.2022
Lisa 5 Okoloogiainstituudi eksperthinnang 5.0 MB Aruanne 16.08.2022
HJR 6 8 15 28207 6 19102 43 KB Aruande otsus 19.10.2015 16.08.2022