Avaandmed
Taotlused - laadi alla (.json 6.8 MB)
Keskkonnaload - laadi alla (.json 4.8 MB)
Registreeringud - laadi alla (.json 1.7 MB)
Dokumendid - laadi alla (.json 16.9 MB)
Seirearuanded - laadi alla (.json 10.8 MB)
Heiteallikate register - laadi alla (.xlsx 898 KB)
Jäätmekäitluskohtade register - laadi alla (.xlsx 763 KB)
Vee saasteainete klassifikaator - laadi alla (.xlsx)

Riikidevahelised jäätmeveoload - laadi alla (.xlsx)