Avaandmed
Taotlused - laadi alla (.json 6.6 MB)
Keskkonnaload - laadi alla (.json 4.7 MB)
Registreeringud - laadi alla (.json 1.6 MB)
Dokumendid - laadi alla (.json 16.1 MB)
Seirearuanded - laadi alla (.json 10.3 MB)
Heiteallikate register - laadi alla (.xlsx 893 KB)
Jäätmekäitluskohtade register - laadi alla (.xlsx 753 KB)
Vee saasteainete klassifikaator - laadi alla (.xlsx)

Riikidevahelised jäätmeveoload - laadi alla (.xlsx)