Avaandmed
Taotlused - laadi alla (.json 7.2 MB)
Keskkonnaload - laadi alla (.json 5.0 MB)
Registreeringud - laadi alla (.json 1.8 MB)
Dokumendid - laadi alla (.json 18.9 MB)
Seirearuanded - laadi alla (.json 12.4 MB)
Heiteallikate register - laadi alla (.xlsx 909 KB)
Jäätmekäitluskohtade register - laadi alla (.xlsx 777 KB)
Vee saasteainete klassifikaator - laadi alla (.xlsx)

Riikidevahelised jäätmeveoload - laadi alla (.xlsx)