Avaandmed
Taotlused - laadi alla (.json 6.4 MB)
Keskkonnaload - laadi alla (.json 4.7 MB)
Registreeringud - laadi alla (.json 1.6 MB)
Dokumendid - laadi alla (.json 15.4 MB)
Seirearuanded - laadi alla (.json 9.9 MB)
Heiteallikate register - laadi alla (.xlsx 896 KB)
Jäätmekäitluskohtade register - laadi alla (.xlsx 736 KB)
Vee saasteainete klassifikaator - laadi alla (.xlsx)

Riikidevahelise jäätmete kehtivate ja tulevikus kehtivate väljaveo load - laadi alla (.xlsx)