Avaandmed
Taotlused - laadi alla (.json 221 KB)
Keskkonnaload - laadi alla (.json 4.6 MB)
Registreeringud - laadi alla (.json 1.5 MB)
Dokumendid - laadi alla (.json 14.5 MB)
Seirearuanded - laadi alla (.json 9.0 MB)
Heiteallikate register - laadi alla (.xlsx 905 KB)
Jäätmekäitluskohtade register - laadi alla (.xlsx 740 KB)
Vee saasteainete klassifikaator - laadi alla (.xlsx)

Riikidevahelise jäätmete kehtivate ja tulevikus kehtivate väljaveo load - laadi alla (.xlsx)