Avaandmed
Taotlused - laadi alla (.json 7.6 MB)
Keskkonnaload - laadi alla (.json 5.1 MB)
Registreeringud - laadi alla (.json 1.9 MB)
Dokumendid - laadi alla (.json 20.4 MB)
Seirearuanded - laadi alla (.json 14.0 MB)
Heiteallikate register - laadi alla (.xlsx 900 KB)
Jäätmekäitluskohtade register - laadi alla (.xlsx 777 KB)
Vee saasteainete klassifikaator - laadi alla (.xlsx)
Riikidevahelised jäätmeveoload - laadi alla (.xlsx)