Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-112354
Taotlus T-L.MU/1005990

1. Geoloogilise uuringu loa taotlus

Loa taotleja
Ärinimi / Nimi
Dozerland OÜ
Taotluse koostaja kontaktisik
Priit Karotamm
Tööde teostaja andmed
Ärinimi / Nimi
Maavarauuringud OÜ
Registrikood / Isikukood
14346587
Postiaadress
Liiva tn 41, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Loa kehtivus
Loa kehtivus aastates
2
Käitise tegevuse algusaeg
 
Uuringuruumi andmed
Nimetus
Kivimäe III
Tüüp
Maismaa
Veekogu liik
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha
19.85
Uuringuala ruumikuju
Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused
Kohaliku omavalitsuse EHAK Kohaliku omavalitsuse nimetus
0624 Pärnu linn
 
Maardlad ja maavarad
Maardla nimetus Kivimäe
Maardla osa nimetus -
Maardla registrikaardi number 0940
Maavara Muu maavara Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid Hinnangulise maavara ühik
Kruus, täitepinnas   Tsiviil- ja teedeehitus, täitepinnas 250 tuh m³
 
Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht
Maavara uuringu eesmärk
Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m
7
Puuraukude arv
0
Uuringukaeveõõnte arv
30
Hüdrogeoloogilised katsetööd
Veetaseme mõõtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö
Veetaseme mõõtmine ümbruskonna kraavides
Geofüüsikalised tööd: elektromeetria, km
0
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km
0
Muud sihtotstarbelised tööd
laboratoorsed uuringud, topo-geodeetiline mõõdistamine
Kas tekib jäätmeid
Ei
Ajutiste ehitiste loetelu
-
Lisad
Uuringuruumi teenindusala plaan
Maaomanike nõusolekud