Menetlus M-114647 » Taotlus T-L.MU/1006889 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Geoloogilise uuringu loa taotlus

Loa taotleja
Ärinimi / Nimi
EMG Arendus OÜ
Taotluse koostaja kontaktisik
Liina Ordlik
Tööde teostaja andmed
Ärinimi / Nimi
EMG Arendus OÜ
Registrikood / Isikukood
14212964
Postiaadress
Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond
Loa kehtivus
Loa kehtivus aastates
4
Käitise tegevuse algusaeg
 
Uuringuruumi andmed
Nimetus
Maardu XI uuringuruum
Tüüp
Maismaa
Veekogu liik
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha
6.82
Uuringuala ruumikuju
Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused
Kohaliku omavalitsuse EHAK Kohaliku omavalitsuse nimetus
0245 Jõelähtme vald
 
Maardlad ja maavarad
Maardla nimetus Maardu
Maardla osa nimetus  
Maardla registrikaardi number 178
Maavara Muu maavara Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid Hinnangulise maavara ühik
Lubjakivi, kõrgemargiline     250 tuh m³
 
Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht
Maavara uuringu eesmärk
Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m
20
Puuraukude arv
10
Uuringukaeveõõnte arv
5
Hüdrogeoloogilised katsetööd
Veetaseme mõõtmine
Katsepumpamine
Veeproovide võtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö
 
Geofüüsikalised tööd: elektromeetria, km
 
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km
 
Muud sihtotstarbelised tööd
laboratoorsed katsetused, geodeetiline mõõdistamine, vajadusel muud katsetused
Kas tekib jäätmeid
Ei
Ajutiste ehitiste loetelu
 
Lisad
Seletuskiri
Uuringuruumi teenindusala plaan
Muud lisad