Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-115058
Taotlus T-KL/1006324-3

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1006324-3
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
EliitVedu OÜ
Kontaktisik
Roman Beljavski
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
 
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Peamine tegevusala 02 01 04 põllumajandis plasti kogumine, sorteerimine vastavalt nõuetele,mehaaniline puhastamine võõristest ja pressimine et suunata taaskasutamisele ekspordile. Kogumine oma transpordivahenditega ringlusevõetava plastiku põllumajandusest (silokile, agrokile, turvasekile), sõlmitud lepingud maaletoojatega ja vahendajatega et suunata põmp plastik ringlusesse
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Põllumajandusplastik on lõhnatu, keskonna mittehäiriv materjal positiivse väärtusega.
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Tammiste raudtee T5 jäätmekäitluskoht
Aadress
Kauba tn 1, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
6619
Katastritunnus(ed)
62516:001:0690
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6472995, Y: 533079
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kauba tn 1 (62516:001:0690). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kauba tn 1 (62516:001:0690).
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Tammiste raudtee T5 jäätmekäitluskoht
Kood JKK6700128
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Tammiste raudtee T5 62516:001:0007 X: 6473087, Y: 533024
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38211 - Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K1 - Jäätmekäitluskeskus
Asukoha üldiseloomustus Endine vanametalli vastuvõtu teritoorium ja raudtee laadimisala, mis asub tupik tänavas ja ümberringi puuduvad eluhooned. olemas elektriühendus 60A ja asfalteeritud ala mida kasutatakse jöötmete sorteerimiseks, kõrval toimub töötlematapuidu hoidmine ja jäätmetegevus mis on seotud kivijäätmetega
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Asfalteeritud plats pindalaga 4000 m2, mis on osaliselt piiratud aiaga ja videovalvega. Kaheltpoolt on ala piiratud kraavidega ja raudteerööpadega , sissesõit on alale keelatud, kuna tegemist on eramaaga ja läbisõitu ei ole.

 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
jäätmete sorteerimine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 1 200 1 500
jäätmete mehaaniline ringlussevõtt R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel 1 200 1 500
metallide või metalliühendite ringlussevõtt R4k - jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 200 200
jäätmete kokkupressimine R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine 1 200 1 200
Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 200 200
Pakendijäätmete valmistamine korduskasutamiseks R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 100 100

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Tammiste raudtee T5 jäätmekäitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
02 01 04 - Plastijäätmed (välja arvatud pakendid) 1 500   1 500 1 500 1 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 1 500 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
1 200 R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel  
1 200 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid 55 5 50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 50 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
15 01 04 - Metallpakendid 250 50 200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 200 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
200 R4 - metallide või metalliühendite ringlussevõtt või taasväärtustamine  
16 01 03 01 - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid 115 15 100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 100 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
17 01 02 - Tellised 110 10 100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 100 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
15 01 07 - Klaaspakendid 101 1 100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 100 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
17 02 03 - Plastid 105 5 100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 100 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
100 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine 0
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 150 50 100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 100 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
2 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
2 R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 02 01 - Puit 250 50 200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 200 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* 1 000   1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 1 000 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04* 15 5 10 10 10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 10 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
16 01 19 - Plastid 60 10 50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 50 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
50 R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine  
17 01 03 - Plaadid ja keraamikatooted 3 1 2 2 2 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 2 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
19 12 04 - Plastid ja kummi 22 2 20 20 20 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 20 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
17 01 01 - Betoon 150 50 100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 20 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
15 01 02 - Plastpakendid 1 100 100 1 000 1 000 1 000 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 1 000 D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
1 000 R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Plastik jäätmete sorteerimine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine
R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine
R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub
Põllumajandus 02 01 04 plastijäätmete vastuvõtmine k.a oma transpordiga, sorteerimine värvide ja liikide kaupa (HDPE, LLDPE, PP, LDPE) . Mehaniliiselt väljasorteerimine jäätmed mis ei vasta põllumajandus plasti koodile (puit, kivi, rehvid, paber, kartong ) ja edasi suunamine pakkimisele olemasolevaga tunnel pressiga. Vastavalt kogutud partiile eksportimine plastiktehasele taaskasutamiseks või ringlusevõtuks. Põllumjandus plasti juurde mitte kuuluvad jäätmed sorteeritakse ja liigitakse vastavalt nõuetele et oleks võimalus suunata taaskasutamisele või utiliseerimisele. Ekskavaator-sorteerija Volvo , ladur JSB ja press Presto HPK 50s, eraldussõel, käsipress H500
2. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlus R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine
R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub
Elektri - ja elektroonikajäätmed ladustatakse gruppide kaupa (pesumasinad, pliidiplaadid, arvutid,boilerid ja muud mitteohtlik elektroonika jäätmed) suletavasse ilmastikukindlasse multiliftkonteinerisse jäätmeliigiti, jälgitakse jäätmete ohtlikkust ja taaskasutuse võimalusi. Liigitakse vastavalt võimalusele ja suunatakse Kauba 1 suletud betoonipõrandaga hoonesse, kus eraldatakse osad mis oleks võimalik suunata korduskasutusele, eraldatakse kaablid, patareid ja muud mitteohtlikud osad.
Ekskavaator sorteerija Volvo, konteinerid, big-bagid
3. Ehitusjäätmete sorteerimine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine
R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine
R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub
Konetinerites ehitusobjektidel Pärnumaal kogutud ehtiusjaatmed mis nõuavad sorteeerimist töödeldatakse ehitusjäätme masinatega või käsitsi eraldatakse taaskasutatavad materjalid puit, plastik, kivi, Jäätmed mida ei ole võimlaik kasutada utiliseeritakse Paikuse prügilas vastavalt sõlmitud lepingule Ehitusjäätmeid sorditakse, et suunata võimalusel rohkem jäätmed taaskasutusse (metalljäätmed, puid, plastid, klaas ja teised) . Ehitusjäätmete käitluse osa on käitluskohas minimaalne. Kui on vaja sorteerida, siis sorteeritakse platsile maha kallatud jäätmed konteinerisse, asutades selleks sorterimis ekskavaatori või käsiti. Sorteerimise käigus eraldatakse erineva kvaliteedi ja sisuga materjalid teineteisest (näiteks puit, klaas, plast, pinnas, kivid, betoon, tellised, ohtlikud jäätmed, paber). Jäätmed ladustatakse suurtes konteinerites (mahuga 5-45 m3). Lendprahi tekkimise vältimiseks on territoorium piiratud aia ja/või pinnasevalliga ning vajadusel toimub ka käsitsi koristus tööpäeva lõpus või muul vajalikul ajal. Vajadusel toimub kuivematel perioodidel ka kogu territooriumi tolmust koristamine. Ekskavaator sorteerija Volovo, laadud JCB, konteineriveokid ja konteinerid.
4. Ümberpakkimine R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine
D14 - jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D13 märgitud mis tahes toimingut
Ümberlaadimine (tihendamine) toimub väliterritooriumil mis on varustatud vahenditega, mis on jäätmete transpordi osa, et oleks võimalus ühe reisiga transportida edasisele käitlusele suurem kogus jäätmeid ning vähendada transpordikoormust. territooriumil toimub plastijäätmete ja pakendi kokku pressimine selleks ettenähtud pressimiseadmega HKP, ümberlaadimine ja suunamine taaskasutusele . Ekskavaator-sorteerija Volvo , ladur JSB ja press Presto HPK 50s, käsipress H500
5. Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine
R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine
Elektri- ja elektroonikaseadmed.
Demonteerimisel ladustatakse võimalusel eraldi korduskasutusse suunatavad seadmed (kui on majanduslikult otstarbekas neid töökorda seada). Korduskasutuseks ettevalmistava protsessi käigus teostatavad tegevused vastavalt keskkonnaministri 08.04.2014 a määrusele nr 28 “Elektroonikaromude korduskasutuseks üleandmise nõuded”: 1) töökorrasoleku kontroll 2) seadme osade ning kesta parandus, rooste eemaldus, mittekorras detailide asendamine vm. tegevused.

Pakendijäätmed.
Mtteohtlike ainetega määrdunud pakendid puhastatakse puhastuskaltsudega. Puhastamisele kuuluvad vaid need pakendid, millel on visuaalselt tuvastatav sisu ja mis on kergelt puhastatavad (big-bagid, vaadid, kanistrid, kastid ja muu pakend mis oleks võimalik suunata korduskasutusele). Samuti korrastatakse/parandatakse näiteks puidust EURO-aluseid.

Tavajäätmed, sh metallijäätmed.
Metall-, ehitus.- plastikjäätmetest sorditakse välja koheselt taasringlusesse sobivad metallijäätmed mida on võimalik kasutada nende esialgsel otstarbel (korduskasutus). Korduskasutuseks ettevalmistava protsessi käigus teostatakse eelnev visuaalne kontroll ja sobivusel ladustatakse eraldi ning realiseeritakse kaubana.

Samuti sorditakse suurjäätmeid, mille hulgast võib leida korduvkasutuseks sobivad esemed korduskasutusse suunamise eelselt tehakse visuaalne vaatlus ja funktsionaalsuse kontroll ning vajadusel täiendavad remondi-, hooldus- või puhastustoimingud
Ekskavaator-sorteerija
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Tammiste raudtee T5 jäätmekäitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6473079, Y: 533010 Kõvapinnaga plats, territoorium ümbritsetud aiaga, videovalve, jäätmete ladustamiseks ettenähtud konteinerid või big-bagid Saatmiseks piisava koguse tekkimisel, kuid vähemalt 1 (üks) kord kuus 5 10 20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei 5 10
2 X: 6473117, Y: 532988 Vettpidav plats, territoorium ümbritsetud aiaga, videovalve, jäätmete ladustamiseks hunnikus ja peale pressimist pakkides Saatmiseks piisava koguse tekkimisel, kuid vähemalt 4 (neli) korda kuus 100 300 02 01 04 - Plastijäätmed (välja arvatud pakendid) Jah 100 300
3 X: 6473087, Y: 533053 Vettpidav plats,jäätmete ladustamiseks ettenähtud konteinerid ja big-bagid Saatmiseks piisava koguse tekkimisel, kuid vähemalt 1 (üks) kord kuus 1 2 17 02 03 - Plastid Jah 1 2
4 X: 6473067, Y: 533035 Vettpidav plats, 30 m3 konteiner Saatmiseks piisava koguse tekkimisel, kuid vähemalt 1 (üks) kord kuus 2 3 15 01 07 - Klaaspakendid Ei 2 3
5 X: 6473103, Y: 533016 Vettpidav plats jäätmed ladustatakse hunnikus selles ettenähtud kohas Saatmiseks piisava koguse tekkimisel, kuid vähemalt 1 (üks) kord kuus 5 5 17 01 02 - Tellised Ei 5 5
6 X: 6473080, Y: 532997 Vettpidav plats jäätmed hoitakse kas lahtiselt õues või saatmiseks ettevalistatud konteineris Saatmiseks piisava koguse tekkimisel, kuid vähemalt 1 (üks) kord kuus 2 4 16 01 03 01 - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid Ei 2 4
7 X: 6473086, Y: 532980 Vettpidav plats, hunnikus Saatmiseks piisava koguse tekkimisel, kuid vähemalt 1 (üks) kord kuus 5 5 15 01 04 - Metallpakendid Ei 5 5
8 X: 6473113, Y: 533008 Kinnine konteiner mis on mõeldud paberi hoiustamiseks Saatmiseks piisava koguse tekkimisel, kuid vähemalt 1 (üks) kord kuus 1 2 15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid Jah 1 2
9 X: 6473103, Y: 533015 Vettpidav plats, territooriumist ümbritsetud aiaga, videovalve, jäätmed ladustatakse õues hunnikus sorteerimieks mõeldud kohas Saatmiseks piisava koguse tekkimisel, kuid vähemalt 1 (üks) kord kuus 15 30 17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03* Ei 15 30
10 X: 6473072, Y: 533025 Õues, hunnikus Saatmiseks piisava koguse tekkimisel, kuid vähemalt 1 (üks) kord kuus 5 10 17 02 01 - Puit Ei 5 10
11 X: 6473083, Y: 532990 Vettpidav plats, kasutakse konteinerid või big-bagid Saatmiseks piisava koguse tekkimisel, kuid vähemalt 1 (üks) kord kuus 2 4 19 12 04 - Plastid ja kummi Ei 2 4
12 X: 6473092, Y: 532972 Vettpidav plats, osa territooriumist ümbritsetud aiaga, videovalve, jäätmete ladustamine toimub hunnikus Saatmiseks piisava koguse tekkimisel, kuid vähemalt 1 (üks) kord kuus 100 100 15 01 02 - Plastpakendid Jah 100 200
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Keskkonnariski suurust mõjutavad tegurid
Kirjeldus
Eliitvedu OÜ sõlmitud rendileping, platsile kus toimub jäätmete sorteerimine ja käitlemine, sorteerimise käigus või tormisel ilmal on oht et jäätmed lendavad üle piiri.ümber pakkimisel ja töötavatest masinates võib tekkida müra
 
Meetmed keskkonnariski vähendamiseks
Jrk nr Meede/Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika Meetme rakendamise tähtaeg
1. Jäätmete ladustamine Ettevõttel peab keskkonnaloa kehtivuse ajal olema finantstagatist tõendav dokument, millega on tagatud ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulud. Ettevõte peab vähemalt üks kuu enne garantii lõppemist esitama Keskkonnaametile uue garantii, esitades eelnevalt kooskõlastmaiseks uuendatud käitlsuhindadele ning arvutusmetoodikale vastava jäätmete ladustamise finantstagatise arvutamise tabeli. Pärast jäätmete ladustamise õiguse lõppemist esitab Keskkonnaamet finantstagatise andjale või kindlustusandjale nõude jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude välja maksmiseks.
Ladustamine peab vastama lisatud plaanile. Vältida tuleb jäätmete keskkonda sattumis väljas poolt piiratud territooriumist Ehitus- ja lammutussegaprahti on lubatud ladustada kõvakattega platsi
Pidev
2. Kinnistu kasutusõigus Ettevõte on kohustatud Keskkonnaametit viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, kinnistu kasutusõiguse lepingu lõppemisest teavitama jäätmekäituskoha kasutusõiguse lõppemisest või muutmisest. - Tegevuse lõpetamisel
3. Jäätmete sorteerimine Jäätmete sorteerimisel tuleb vältida jäätmete sattumist keskonna - Pidev
4. Jäätmete käitlemine Keskkonnaluba annab õiguse plastikjäätmete, metallijäätmete ning muude loas märgitud jäätmete kogumiseks, sortimiseks, ümber pakkimiseks ning ladustamiseks - Pidev
 

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Tammiste raudtee T5 jäätmekäitluskoht
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Käitluskoha piiramine Aeda paigladus, jäätmete vastav sorteerimine ja pakkimine. Ladustamine ettenähtud kohale kohe
Käituskoha koristamine Jäätmekoha lõpetamisel kõik jäätmed pakendatakse ja pressitakse kokku, transporditakse taaskasutuskohani, Jäätmed mis ei ole võimalik suunata taaskasutamisele korjatakse kokku konteineritesse ja viiakse lähemasse prügilasse või käitluskohale jäätmetegevuse lõpetamisel
Jäätmete käitlus ja õnnetuste ennetamine Ettevõte on varustatud nõuetele vastavate seadmete (sh konteinerid),, veokitega ning töötajad vajalike töövahendite, töötingimuste ja väljaõppega. Kõikide tegevuste juures arvestada kehtivate tervise-, keskkonnakaitse- ja tuleohutusnormatiividega, järgida tuleohutusnõudeid (sh tule tegemine ja suitsetamine keelatud). Pidev
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Vorm ei ole asjakohane.

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Ohtlikud jäätmed puuduvad

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

luba ei taotletakse prügila või jäätmehoidla käitamiseks

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

luba ei taotleta prügila või jäätmehoidla käitamiseks

3.11. Lisad

Vorm ei ole asjakohane.

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Ei ole asjakohane

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Vorm ei ole asjakohane.

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Ellitvedu üürileping