Menetlus M-115832 » Taotlus T-KL/1008199 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus
Taotluse number
T-KL/1008199
Taotluse liik
Keskkonnaloa taotlus
Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
EliitVedu OÜ
Kontaktisik
Roman Beljavski
Tegevuse ülevaade
Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu
 
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus
Metallkäitluskoht,metall, elektroonika ja kaablite käitlemine , eesmärk koguda teistelt ettevõttelt teatud metalljäätmed sorteerida, purustada ja granuleerida ja saata taaskasutusele ja sulatamisele, et metallid saab võtta uuesti ringlusse
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus
Tegevusekäigus võib esineda töötavatest masinatest müra ja tolm mis ei ole keskonnale ohtlik
Käitis/tegevuskoht
Nimetus
Kauba tn 1 metallijäätmete käitluskoht
Aadress
Kauba tn 1, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
Territoriaalkood
6619
Katastritunnus(ed)
62516:001:0690
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6472995, Y: 533078
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk.
Loa taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu
Kehtivus aastates
Alates
 
Kuni
 

3. Eriosa - Jäätmed

3.1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Käitluskoha jrk nr 1.
Nimetus Kauba 1 metallijäätmete käitluskoht
Kood JKK6700157
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Kauba tn 1 62516:001:0690 X: 6472958, Y: 533130
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38211 - Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
U11 - Metallijäätmete käitluskoht
Komplekstegevus K1 - Jäätmekäitluskeskus
Asukoha üldiseloomustus Kauba 1 on Edelaraudteele kuuluv tupik territoorium kus puuduvad eluhooned,liikulus ja inimtegevus. Tee kuulub ühele omanikule ja territooriumele sissesõidul on märk "Eravaldus". Ümber ob asfalteeritud plats ja teised jäätmetega tegelevad ettevõtted.
Jäätmekäitluskoha tehniline kirjeldus
Kirjeldus

Metallikäitluskoht on aiaga piiratud 1200 m2 suurune maa , kus asuvad üks laohoone pindalaga 300 m2 , nelja eraldi väravatega ja seinaga eraldatud laoruumid. Ümber on kõvakattega plats, olemas vajalik elektriühendus. Laohoone ja ümbritsev territoorium on valvestatud ja olemas leping Forus Security AS - ga, kogu territorium on videovalve all. 
Osa jäätmed käideltakse hoone sees, näiteks elektroonika jäätmed ja kaablid. Mustmetall jäätmed hoitakse ja sorteeritakse väljas. Kaablid ja elektrisedasmed enne ümbertöötlemist hoitaks väliterritoriumil,kas lahtiselt või metallkonteineritest. olemas erinevad konteinerid alates 1 m3 kuni 30 m3

Seotud failid
 
Aastased käitlusmahud ja ülesseatud käitlusvõimsused
Jäätmekäitlustehnoloogia Toiming Tegelik (t/a) Maksimaalne (t/a)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlus R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 400 500
Elektrikaablite ümbertöötlus R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 400 600
Metallijäätmete vastuvõtt, sorteerimine, purustamine, pressimine. R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 800 1 000
Romusõidukite käitlus R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub 100 100

3.2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kauba 1 metallijäätmete käitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
02 01 10 - Metallijäätmed 10   10 10 10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
12 01 01 - Mustmetalliviilmed ja -treilaastud 10   10 10 10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
15 01 04 - Metallpakendid 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 06 - Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi 100   100 100 100 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 16 - Vedelgaasimahutid 5   5 5 5 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 17 - Mustmetallid 10   10 10 10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 18 - Värvilised metallid 10   10 10 10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed 10   10 10 10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* 10   10 10 10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 06 05 - Muud patareid ja akud 1   1 1 1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 01 - Vask, pronks, valgevask 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 02 - Alumiinium 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 03 - Plii 10   10 10 10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 05 - Raud ja teras 800   800 800 800 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 06 - Tina 5   5 5 5 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 07 - Metallisegud 250   250 250 250 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 11 02 - Polümeersest või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 11 03 - Isolatsioonita vaskkaablid või elektrijuhtmed 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
17 04 11 04 - Isolatsioonita alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 01 - Raua- ja terasejäätmed 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 10 02 - Värviliste metallide jäätmed 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 02 - Mustmetallid 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
19 12 03 - Värvilised metallid 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 200   200 200 200 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 36 11 - Kasutuselt kõrvaldatud soojusvahetusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 36 12 - Kasutuselt kõrvaldatud ekraanid, kuvarid ja suurema kui 100 cm2 ekraaniga varustatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 36 13 - Kasutuselt kõrvaldatud lambid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 1   1 1 1 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 36 14 - Kasutuselt kõrvaldatud suured seadmed (mille mis tahes väline mõõde on üle 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*, 20 01 36 11 kuni 20 01 36 13 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 36 15 - Kasutuselt kõrvaldatud väikesed seadmed (mille ükski väline mõõde ei ületa 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*, 20 01 36 11 kuni 20 01 36 13 ja 20 01 36 16 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 36 16 - Kasutuselt kõrvaldatud väikesed infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed (mille ükski väline mõõde ei ületa 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 50   50 50 50 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
20 01 40 - Metallid 300   300 300 300 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  
16 06 01* - Pliiakud 10   10 10 10 R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub  

3.3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Lisadokumendid, joonised, skeemid
1. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlus R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Sorteerimata elektri - ja elektroonikajäätmed ladustatakse valmistatud platsile ja siis sorteeritakse liigite kaupa (elektroonika plaadid, kuvarid, arvutid, külmkapid, boilerid ja muud) hiljem kinnises laohoones tuleb põhjalik sorteerimine kus eraldatakse kaablid, elektriplaadid, plastik, raud ja muud komponendid. ladustatakse vastavalt kategooriatele ja valistatakse saatmiseks ümbertöötluse tehastele. peamiselt välismaale. Kaablid ja elektrijuhtmed suunatakse purustamisele ja granuleerimisele.
Lammutamise käigus eraldatakse keskkonnaministri 09.02.2005 määruse nr 9 „Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded1“ § 2 toodud ained, segud ja osad ulatuses, milleks ettevõttel on tehniline baas. Demonteeritud jäätmed antakse üle vastavat õigust omavale isikule sõltuvalt jäätmeliigist.
Elektri- ja elektroonikaromude kogumiskoht vastab keskkonnaministri 09.02.2005 määruses nr 9 „Elektri ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded“ toodud nõuetele.
Käituskoht on ilmastikukindla katusega, vedelikukindla pinnakattega, Käitlsukohal on olemas kaal, ladustamiskohtad lahtimonteeritud osade ja muud jäätmete ladustamiseks.
2. Elektrikaablite ümbertöötlus R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Elektrikaablid sorteeritakse liigite kaupa, isolatsiooniga, isolatsioonita, alumiiniumkaablid, vaskkaablid. Eraldatakse võõrised metall, mustus ja muud lisad. Sorteeritud kaablid purustatakse Gross grass purusti abil ja see järel granuleeritakse kus eraldatakse värviline metall ja isolatsioon Laohoones , katuse all kasutatakse Gross grass 82 purusti ja kaabli granulaator Guidetti 415, valmis toodang ladustatakse konteineritesse ja big-bagidesse.
3. Metallijäätmete vastuvõtt, sorteerimine, purustamine, pressimine. R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Sissetulevad jäätmed kaalutakse see järel kontrollitakse üleantavate jäätmete päritolu. Metalli vastuvõtul kontrollib ettevõtte töötaja dosimeetriga, et metall ei kiirgaks radiatsiooni.
Teostatakse üleantavate jäätmete visuaalne kontroll, tuvastamaks jäätmete komplektsus, vastavust määratud liigile ning jäätmeseadusest tulenevatele nõuetele.
Metallijäätmete vastuvõtul vormistatakse ostu-müügi leping vastavalt jäätmeseaduse § 106 nõuetele. Sularahatehinguid on keelatud . Jäätmed ladustatakse avatud platsile kus toimub jäätmete sorteerimine liigite kaupa, selleks ettenähtud kohtadesse.
Suuregabariidilesid metallijäätmed ladustatakse lahtiselt platsil, väiksegabariidilesid pealt avatud konteinerites. Mustmetall antakse üle ettevõttetele kellel on vastav jäätmeluba.
Värvilised metallid sorteeritakse liigite kaupa ja hoitakse laoruumides konteinerites või big-bagides. kohe kui on valmis transpordiks sobiv kogus antakse need üle edasi sulatamiseks.
Rattas ekskavaator Volvo 140C, rattas laadur JCB, käsitööristad ja multilifti konteinerid
4. Romusõidukite käitlus R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Ohutuks tehtud romusõidukite vastuvõtt toimub vastavalt kohandatud väliterritooriumil. Samal alal asuvad demonteeritud osade konteinerid, vedelike ja gaaside jaoks on eraldi konteinerid. Demonteeritud osade konteinerid paigutatakse suletavasse ja ilmastiku (sh lekke) kindlatesse plastik või metall konteineritesse
Romusõidukite küljest demonteeritud materjalid ja osad suunatakse korduskasutusse või edasisele käitlusele vastavat õigust omavale ettevõttele. elektrijuhtmed
Rattas ekskavaator Volvo 140C, rattas laadur JCB, käsitööristad ja multilifti konteinerid
 
Selgitus ringlussevõtu ja taaskasutamise sihtarvude saavutamise kohta
 

3.4. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kauba 1 metallijäätmete käitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg (nt päevades, kuudes, aastates) Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6473009, Y: 533075 Vettpidav plats, territoorium ümbritsetud aiaga valvestatud ja videovalve all, jäätmete ladustamiseks vajadusel erinevat liiki konteinerid. Saatmiseks piisava koguse tekkimisel, kuid vähemalt kord kuus 200 200 19 12 02 - Mustmetallid Ei    
19 10 02 - Värviliste metallide jäätmed Ei    
19 10 01 - Raua- ja terasejäätmed Ei    
17 04 11 04 - Isolatsioonita alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed Ei    
17 04 11 03 - Isolatsioonita vaskkaablid või elektrijuhtmed Ei    
17 04 11 02 - Polümeersest või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed Ei    
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* Ei    
17 04 07 - Metallisegud Ei    
17 04 06 - Tina Ei    
17 04 05 - Raud ja teras Ei    
17 04 02 - Alumiinium Ei    
17 04 01 - Vask, pronks, valgevask Ei    
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* Ei    
16 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
16 01 17 - Mustmetallid Ei    
16 01 16 - Vedelgaasimahutid Ei    
16 01 06 - Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi Ei    
15 01 04 - Metallpakendid Ei    
12 01 01 - Mustmetalliviilmed ja -treilaastud Ei    
02 01 10 - Metallijäätmed Ei    
20 01 40 - Metallid Ei    
20 01 36 16 - Kasutuselt kõrvaldatud väikesed infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed (mille ükski väline mõõde ei ületa 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei    
20 01 36 15 - Kasutuselt kõrvaldatud väikesed seadmed (mille ükski väline mõõde ei ületa 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*, 20 01 36 11 kuni 20 01 36 13 ja 20 01 36 16 Ei    
20 01 36 14 - Kasutuselt kõrvaldatud suured seadmed (mille mis tahes väline mõõde on üle 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*, 20 01 36 11 kuni 20 01 36 13 Ei    
20 01 36 13 - Kasutuselt kõrvaldatud lambid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei    
20 01 36 12 - Kasutuselt kõrvaldatud ekraanid, kuvarid ja suurema kui 100 cm2 ekraaniga varustatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei    
20 01 36 11 - Kasutuselt kõrvaldatud soojusvahetusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei    
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei    
19 12 03 - Värvilised metallid Ei    
2 X: 6472995, Y: 533079 Laohoone ilmastikukindla katusega, vedelikukindla pinnakattega, ventilatsiooniga varustatud kinnine hoone. Igas ruumis on liikumisandurid mis on ühendatud valvesüsteemiga Saatmiseks piisava koguse tekkimisel, kuid vähemalt kord kuus 50 50 20 01 40 - Metallid Ei    
19 10 02 - Värviliste metallide jäätmed Ei    
17 04 11 04 - Isolatsioonita alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed Ei    
17 04 11 03 - Isolatsioonita vaskkaablid või elektrijuhtmed Ei    
17 04 11 02 - Polümeersest või muust materjalist isolatsioonikihiga kaetud alumiiniumkaablid või elektrijuhtmed Ei    
17 04 11 - Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10* Ei    
17 04 06 - Tina Ei    
17 04 03 - Plii Ei    
17 04 02 - Alumiinium Ei    
17 04 01 - Vask, pronks, valgevask Ei    
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* Ei    
16 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed Ei    
16 01 18 - Värvilised metallid Ei    
16 01 16 - Vedelgaasimahutid Ei    
02 01 10 - Metallijäätmed Ei    
20 01 36 16 - Kasutuselt kõrvaldatud väikesed infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed (mille ükski väline mõõde ei ületa 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei    
20 01 36 15 - Kasutuselt kõrvaldatud väikesed seadmed (mille ükski väline mõõde ei ületa 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*, 20 01 36 11 kuni 20 01 36 13 ja 20 01 36 16 Ei    
20 01 36 14 - Kasutuselt kõrvaldatud suured seadmed (mille mis tahes väline mõõde on üle 50 cm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*, 20 01 36 11 kuni 20 01 36 13 Ei    
20 01 36 13 - Kasutuselt kõrvaldatud lambid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei    
20 01 36 12 - Kasutuselt kõrvaldatud ekraanid, kuvarid ja suurema kui 100 cm2 ekraaniga varustatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei    
20 01 36 11 - Kasutuselt kõrvaldatud soojusvahetusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei    
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei    
3 X: 6472995, Y: 533079 Laohoone ilmastikukindla katusega, vedelikukindla pinnakattega, ventilatsiooniga varustatud kinnine hoone. Igas ruumis on liikumisandurid mis on ühendatud valvesüsteemiga, akud ja patareid hoitakse akukastides mis on suletud ja vettpidav ja happe kindel Saatmiseks piisava koguse tekkimisel, kuid vähemalt kord kuus 2 2 16 06 01* - Pliiakud Ei    
16 06 05 - Muud patareid ja akud Ei    
Seotud failid

3.5. Keskkonnariski vähendamise meetmed

Vorm ei ole asjakohane.

3.6. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kauba 1 metallijäätmete käitluskoht
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Jäätmete käitlus Ettevõte omab vajalikud seaded, ehitised, veokid ja konteinerid samas töötajatel on olemas vajalikud töövahend, töötingimused ja väljaõppe. Kõikide tegevuste juures arvestada kehtivate tervise-, keskkonnakaitse- ja tuleohutusnormatiividega, järgida tuleohutusnõudeid Pidev
Jäätmekäitluse lõpetamine Metalljäätmed antakse üle vastavat jäätmeluba omavale isikule ning territoorium ja hooned korrastatakse viisil, mis tagab nende piisava puhtuse kasutamaks neid uuel otstarbel või teiste isikute poolt. Jäätmekäitluse lõpetamisel.
 

3.7. Jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga

Vorm ei ole asjakohane.

3.8. Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavad meetmete kirjeldused

Vorm ei ole asjakohane.

3.9. Andmed prügila ja/või jäätmehoidla kavandatud mahutavuse kohta

Ei ole asjakohane

3.10. Prügila ja/või jäätmehoidla asukoha kirjeldus, selle hüdrogeoloogiline ja geoloogiline iseloomustus

Ei ole asjakohane

3.11. Lisad

Ohtlike jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine
Juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest
Krediidi-või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku tööülesandeid ja vastutust kirjeldavad dokumendid
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta.
Jäätmete tekitamine maavara kaevandamisel ja rikastamisel
Prügila käitamine
Prügila või jäätmehoidla järelhooldus
Jäätmehoidla käitamine
Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase käitamine

4. Eriosa - Vesi

4.1. Veekasutuse ja veeheite üldkirjeldus

Ei ole asjakohane

4.2. Veevõtt

4.2.1. Veevõtt pinnaveekogust

Ei ole asjakohane

4.2.2. Veevõtt põhjaveekihist

Ei ole asjakohane

4.2.3. Reovee/heitvee ja sademevee ärajuhtimine ja veekulu ning vee võtmisega kaasenevad keskkonnamõjud

Ei ole asjakohane

4.2.4. Põhjavee täiendamine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine

Ei ole asjakohane

4.3. Saateainete juhtimine suublasse sh heitveega, sademeveega, kaevandusveega, jahutusveega ja vesiviljeluses tekkiva veega

Ei ole asjakohane

4.3.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

4.3.2. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimine

Ei ole asjakohane

4.3.3. Äkkheide vette

Ei ole asjakohane

4.4. Veekogu süvendamine, puhastamine, põhja pinnase ja tahkete ainete paigutamine (sh kaadamine), rajamine laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused.

4.4.1. Veekogu süvendamine, tahkete ainete paigutamine, kaadamine ning vee füüsikalised, keemilised, bioloogilised omadused ja veerežiim

Ei ole asjakohane

4.4.2. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Ei ole asjakohane

4.4.3. Veekogu kemikaalidega puhastamine

Ei ole asjakohane

4.5. Veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine

Ei ole asjakohane

4.7. Vesiviljelus

Ei ole asjakohane

4.8. Laeva teenindamine, remontimine või lastimine

Ei ole asjakohane

5. Eriosa - Õhk

5.1. Heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.2. Käitise kategooria

Ei ole asjakohane

5.3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Ei ole asjakohane

5.4. Lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt)

5.4.1. Üldandmed

Ei ole asjakohane

5.4.2. Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass

Ei ole asjakohane

5.4.3. Karjatamine (veisekasvatuses karjatamise kasutamise korral)

Ei ole asjakohane

5.4.4. Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.5. Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmed

Ei ole asjakohane

5.4.6. Heiteallikate prognoositav tööaja dünaamika

Ei ole asjakohane

5.4.7. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.8. Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

5.4.9. Lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa

Ei ole asjakohane

5.4.13. Ühel tootmisterritooriumil ja sellest väljaspool paiknevate heiteallikate koosmõju

Ei ole asjakohane

5.4.14. Saasteainete heitkoguste, lõhna, müra ja õhukvaliteedi seire

Ei ole asjakohane

5.4.15. Lõhnaaine võimaliku esinemise hinnang

Ei ole asjakohane

5.4.16. Õhukvaliteedi taseme määramise kirjeldus

Ei ole asjakohane

5.4.17. Järeldused ja ettepanekud

Ei ole asjakohane

5.4.18. Lisad

Ei ole asjakohane

5.4.19. Tehnoloogilised äkkheited (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.4.20. Välisõhus leviv müra (kuni 31.12.2023)

Ei ole asjakohane

5.5. Heiteallikad ning saasteainete aasta ja hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Ei ole asjakohane

5.6. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Ei ole asjakohane

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Ei ole asjakohane

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhinnangu andmiseks

Vorm ei ole asjakohane.

8. Taotluse lisad

Nimetus Manus
Ürileping