Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-116730
Taotlus T-L.MU/1008919-2

1. Geoloogilise uuringu loa taotlus

Loa taotleja
Ärinimi / Nimi
AS Nurme Turvas
Taotluse koostaja kontaktisik
Mikk Sarv
Tööde teostaja andmed
Ärinimi / Nimi
Inseneribüroo STEIGER OÜ
Registrikood / Isikukood
11206437
Postiaadress
Männiku tee 104, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Loa kehtivus
Loa kehtivus aastates
2
Käitise tegevuse algusaeg
 
Uuringuruumi andmed
Nimetus
Elbu VIII uuringuruum
Tüüp
Maismaa
Veekogu liik
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha
46.68
Uuringuala ruumikuju
Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused
Kohaliku omavalitsuse EHAK Kohaliku omavalitsuse nimetus
0624 Pärnu linn
 
Maardlad ja maavarad
Maardla nimetus Lavassaare
Maardla osa nimetus Elbu
Maardla registrikaardi number 197
Maavara Muu maavara Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid Hinnangulise maavara ühik
Turvas, vähelagunenud   aiandusturvas 50 tuh t
Turvas, hästilagunenud   kütteturvas, väetusturvas 150 tuh t
 
Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht
Maavara uuringu eesmärk
Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m
7
Puuraukude arv
40
Uuringukaeveõõnte arv
0
Hüdrogeoloogilised katsetööd
Veetaseme mõõtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö
 
Geofüüsikalised tööd: elektromeetria, km
0
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km
0
Muud sihtotstarbelised tööd
 
Kas tekib jäätmeid
Ei
Ajutiste ehitiste loetelu
Ei ole
Lisad
Uuringuruumi teenindusala plaan
Muud lisad