Menetlus M-120730 » Taotlus T-RJÄ/1013848-2 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
11944939
Ärinimi / Nimi
Watercom OÜ
Kontaktisik
Kalle Vahtra
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse taotletav lõpetamise aeg
31.10.2025

2. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Paljassaare põik 16 pinnasetäite koht
Kood JKK3700738
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Paljassaare põik 16 (78408:809:0022). Puudutatud veekogud: Nimi teadmata (VEE2001210). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Paljassaare põik 16 (78408:809:0022). Puudutatud veekogud: Nimi teadmata (VEE2001210).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paljassaare põik 16 78408:809:0022 X: 6592973, Y: 539588
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 42211 - Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Oma
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U6 - Ümberlaadimisjaam, vaheladu
U17 - Pinnasetäitekoht, teedeehitus
Komplekstegevus
Asukoha üldiseloomustus Oma kaevetööde käigus väljakaevatud pinnase kasutamine maa-ala täiteks. Varasem luba JÄ.333238.
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg Tähtajaline
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg
31.10.2025
Kasutusõigust tõendav dokument
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)

3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. maa- ala täitmine R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks pinnas ladustatakse planeerimis alale, kus see laiali planeeritakse kallur, buldooser, laadur-ekskavaator 100 000
2. vaheladustamine, enne sama maa-ala täitmist R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine vaheladustamine enne planeerimist laadur, kallur 1 000
 
Projekti kogumaht (t)
300 000

4. Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Paljassaare põik 16 pinnasetäite koht
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse Kas tegevus toimub jäätmete tekkekohas
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 100 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks 0 Ei
1 000 R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine   Ei

5. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Vorm ei ole asjakohane.