Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-120790
Taotlus T-RJÄ/1013905

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
12459364
Ärinimi / Nimi
OÜ Männiku Teravili
Kontaktisik
Arti Silm
Kontaktisiku telefon
5033883
Kontaktisiku e-post
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse taotletav lõpetamise aeg
15.06.2023

2. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Kurva kodu põld
Kood  
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tukipõllu (90301:001:0539). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tukipõllu (90301:001:0539).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Marinu küla, Tukipõllu 90301:001:0539 X: 6595901, Y: 636819
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 01111 - Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U9 - Bioloogiline töötlus
Komplekstegevus
Asukoha üldiseloomustus Puudub.
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg Tähtajatu
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg
 
Kasutusõigust tõendav dokument
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)

3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. Reoveesette kasutamine põllumajanduses. R10 - pinnastöötlus põllumajanduses kasutamise eesmärgil või keskkonna ökoloogilise seisundi parandamiseks Stabiliseeritud reoveesette taaskasutamine põllumajanduses mullaviljakuse ja omaduste parandamise eesmärgil. Laotamiseks kasutatakse tahkesõnniku laotajat ning sete viiakse mulda suure kettaga randaaliga. 757
 
Projekti kogumaht (t)
757
Analüüsiaktid

4. Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kurva kodu põld
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse Kas tegevus toimub jäätmete tekkekohas
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
03 03 11 - Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10 757 R10 - pinnastöötlus põllumajanduses kasutamise eesmärgil või keskkonna ökoloogilise seisundi parandamiseks   Ei

5. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Vorm ei ole asjakohane.