Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121112
Taotlus T-RJÄ/1014363

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
38908062241
Ärinimi / Nimi
Kaspar Räitsak
Kontaktisik
Kaspar Räitsak
Kontaktisiku telefon
56999889
Kontaktisiku e-post
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse taotletav lõpetamise aeg
31.12.2023

2. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Elamukrunt
Kood  
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Metsa tn 10 (32301:005:0018). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Metsa tn 10 (32301:005:0018).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Ida-Viru maakond, Toila vald, Kohtla-Nõmme alev, Metsa tn 10 32301:005:0018 X: 6584402, Y: 682107
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38211 - Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U16 - Tavajäätmete käitluskoht
Komplekstegevus
Asukoha üldiseloomustus Elamukrundi haljasala, hooneid ei ole, kommunikatsioonid puuduvad. Kinnistul killustiku hunnikud.
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg Tähtajatu
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg
 
Kasutusõigust tõendav dokument
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)

3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. Kompostitud reoveesette kasutamine haljastuseks R10 - pinnastöötlus põllumajanduses kasutamise eesmärgil või keskkonna ökoloogilise seisundi parandamiseks Reoveesette taaskasutamine haljastuseks, krundi planeerimiseks. Kopplaadur New Holland,kaaluga 9t, pinnase planeerimiseks 500
 
Projekti kogumaht (t)
500

4. Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Elamukrunt
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse Kas tegevus toimub jäätmete tekkekohas
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
19 08 05 - Olmereovee puhastussetted 500 R10 - pinnastöötlus põllumajanduses kasutamise eesmärgil või keskkonna ökoloogilise seisundi parandamiseks   Ei