Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121174
Taotlus T-RJÄ/1014489-3

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
10058414
Ärinimi / Nimi
Vaggen AS
Kontaktisik
Natalija Mazurova
Kontaktisiku telefon
5088700
Kontaktisiku e-post
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Jäätmete vedamine majandus- või kutsetegevuses
Veo piirkond
Üle-eestiline
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu

2. Jäätmete vedu

Ohtlike jäätmete veo kogus (t/a)
10 000
Olmejäätmete veo kogus (t/a)
 
Metallijäätmete veo kogus (t/a)
 
Muude jäätmete veo kogus (t/a)
 
Üldine jäätmete veo kogus (t/a)
10 000
Ohtlike jäätmete vedu
Juhtimissüsteemi kirjeldus, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest
Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastatuse likvideerimise kulude katmiseks
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku tööülesandeid ja vastutust kirjeldavad dokumendid
Tehnilise ja keskkonnanõuetekohase toimimise eest vastutava isiku pädevust tõendavad dokumendid
Hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitus ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta.
Kinnitan