Menetlus M-121269 » Taotlus T-RJÄ/1014605 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
10107822
Ärinimi / Nimi
Osaühing N-JAAP
Kontaktisik
Ines Paap
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse taotletav lõpetamise aeg
30.09.2023

2. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Aiandi jäätmekäitluskoht
Kood JKK5900170
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Aiandi (66201:001:0396). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Aiandi (66201:001:0396).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Tõrremäe küla, Aiandi 66201:001:0396 X: 6582460, Y: 632499
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 43129 - Muud kaeve- ja mullatööd
Käitluskohas käideldavad jäätmed Oma
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U17 - Pinnasetäitekoht, teedeehitus
Komplekstegevus
Asukoha üldiseloomustus Aiandi kinnistu piirneb Haljala mnt 5 kinnistuga
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg Tähtajatu
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg
 
Kasutusõigust tõendav dokument
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)

3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. pinnase ja telliskivide ladustamine R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks pinnasega kinnistu täitmine buldooser 1 000
 
Projekti kogumaht (t)
1 000

4. Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Aiandi jäätmekäitluskoht
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse Kas tegevus toimub jäätmete tekkekohas
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
17 01 02 - Tellised 100 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks   Ei
17 05 06 - Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05* 740 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks   Ei

5. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Aiandi jäätmekäitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
66201:001:0396 X: 6582461, Y: 632498   2022 1 000   17 01 02 - Tellised Ei 100  
17 05 06 - Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05* Ei 740  
 
Seotud failid
Ladustamise tagatise arvutustabel või dokument
Lisa 1: Tabel.xlsx
Kinnitatud põlevmaterjali ladustamise plaan