Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121293
Taotlus T-RJÄ/1010936

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
16138752
Ärinimi / Nimi
AB Metall Eesti OÜ
Kontaktisik
Aleksandr Bašinski
Kontaktisiku telefon
37258237701
Kontaktisiku e-post
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Jäätmete vedamine majandus- või kutsetegevuses
Veo piirkond
Üle-eestiline
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu

2. Jäätmete vedu

Ohtlike jäätmete veo kogus (t/a)
 
Olmejäätmete veo kogus (t/a)
1 000
Metallijäätmete veo kogus (t/a)
10 000
Muude jäätmete veo kogus (t/a)
1 000
Üldine jäätmete veo kogus (t/a)
12 000
Ohtlike jäätmete vedu
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta.