Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121607
Taotlus T-K/1014845

1. Kaevise tarbimise või võõrandamise loa taotlus

Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Aktsiaselts TEMIIR
Taotluse koostaja kontaktisik
Tatjana Nehajeva
Tegevus
Tegevuse algusaeg
22.09.2022
Tegevuse lõpuaeg
22.09.2023
Ehitusloa või muu tegevuse number või selgitus sellest, miks see antud menetluse juures pole asjakohane
Ehitusluba nr 2212271/11489, 20.04.2022
Kaevise tekkekohad
Katastriüksuse nr KOV EHAK KOV nimetus Tekkepõhjus Muu tekkepõhjus Kaevise kirjeldus Kogus, m³
78401:101:6892 0784 Tallinn linn Kaevis jääb üle hoone rajamisel ehitusprojekti põhjal   Mullane liivpinnas kividega, liivane pinnas, savine pinnas,moreen 10 430
Lisad
Kaevise tekkekoha asukohaplaan
Koopia olemasolevast tegevloast