Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-121848
Taotlus T-L.MU/1015202-2

1. Geoloogilise uuringu loa taotlus

Loa taotleja
Ärinimi / Nimi
AS TREV-2 Grupp
Taotluse koostaja kontaktisik
Andres Kask
Tööde teostaja andmed
Ärinimi / Nimi
TREV-2 Grupp AS
Registrikood / Isikukood
10047362
Postiaadress
Teemeistri tn 2, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Loa kehtivus
Loa kehtivus aastates
5
Käitise tegevuse algusaeg
 
Uuringuruumi andmed
Nimetus
Liivi lahe
Tüüp
Veekogu
Veekogu liik
Territoriaal- või sisemeri
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha
1 760.72
Uuringuala ruumikuju
 
Maardlad ja maavarad
Maardla nimetus  
Maardla osa nimetus  
Maardla registrikaardi number  
Maavara Muu maavara Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid Hinnangulise maavara ühik
Liiv, ehitusliiv   Vesiehitus, üldehitus 10 000 tuh m³
 
Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht
Maavara uuringu eesmärk
Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m
5
Puuraukude arv
112
Uuringukaeveõõnte arv
0
Hüdrogeoloogilised katsetööd
Veetaseme mõõtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö
 
Geofüüsikalised tööd: elektromeetria, km
 
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km
 
Muud sihtotstarbelised tööd
granulomeetriline analüüs
Kas tekib jäätmeid
Ei
Ajutiste ehitiste loetelu
 
Lisad
Uuringuruumi teenindusala plaan
Muud lisad