Menetlus M-121905 » Taotlus T-RJÄ/1014262 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
10068499
Ärinimi / Nimi
BLRT Grupp AS
Kontaktisik
Olga Korobtsova
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse taotletav lõpetamise aeg
31.12.2023

2. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Kopli 103 pinnasetäite koht I
Kood JKK3700827
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kopli tn 103 (78408:808:0260). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kopli tn 103 (78408:808:0260).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103 78408:808:0260 X: 6591943, Y: 537251
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Oma
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U17 - Pinnasetäitekoht, teedeehitus
Komplekstegevus
Asukoha üldiseloomustus BLRT Grupp AS puhastas 2020 aasta jooksul Kopli 103 territooriumil asuva karbiidlubja basseini lubjast. Selle tegevuse käigus oli väljavõetud basseinist 10812,508 tonn lupja. Tühjaks kaetud basseiniosa täideti ehitusjäätmetega Keskkonnaameti poolt väljastatud jäätmekäitleja registreeringu nr JÄ/334753 alusel. Samal aastal vormistatud jäätmekäitleja registreerimistõend nr JÄ/334820 on jäänud kasutamata.
BLRT Grupp kavatseb jätkata ülejaanud tühjaks kaevatud basseiniosa täitmist samade ehitusjäätmetega, millega oli lubjabassein algselt kaetud ning samalaadsete Kopli 103 territooriumil tekkivate ehitusjäätmetega.
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg Tähtajatu
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg
 
Kasutusõigust tõendav dokument
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)

3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. maa-ala planeerimine ja täitmine R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks Tühjaks kaevatud lubja basseiniosa täitmine motoriseeritud tehnika vastavalt vajadusele 7 800
 
Projekti kogumaht (t)
7 800

4. Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kopli 103 pinnasetäite koht I
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse Kas tegevus toimub jäätmete tekkekohas
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
17 01 01 - Betoon 3 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks   Ei
17 01 02 - Tellised 1 600 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks   Ei
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* 1 500 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks   Ei
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 1 700 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks   Ei

5. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Vorm ei ole asjakohane.