Menetlus M-123412 » Taotlus T-RJÄ/1016559 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
14306435
Ärinimi / Nimi
Leemans Greencircle OÜ
Kontaktisik
Vassili Pulin
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Tegutsemine jäätmete edasimüüjana või teiste nimel jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise korraldamine
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu

2. Edasimüüja või vahendaja tegevus

Märgi, millise tegevuse alusel soovid jäätmekäitlejana registreerimist Keskkonnaametis
Tegutsen edasimüüjana
Jah
Tegutsen vahendajana korraldades jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist
Jah
Märgi, milliste jäätmete osas tegevust kavandatakse
Ohtlikud jäätmed
Jah
Olmejäätmed
Jah
Metallijäätmed
Jah
Muud tavajäätmed
Jah