Menetlus M-123582 » Taotlus T-L.MU/1016743 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Geoloogilise uuringu loa taotlus

Loa taotleja
Ärinimi / Nimi
Rene Alter
Taotluse koostaja kontaktisik
Rene Alter
Tööde teostaja andmed
Ärinimi / Nimi
Maavarauuringud OÜ
Registrikood / Isikukood
14346587
Postiaadress
Liiva tn 41, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Loa kehtivus
Loa kehtivus aastates
5
Käitise tegevuse algusaeg
 
Uuringuruumi andmed
Nimetus
Oriku II
Tüüp
Maismaa
Veekogu liik
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha
3.72
Uuringuala ruumikuju
Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused
Kohaliku omavalitsuse EHAK Kohaliku omavalitsuse nimetus
0557 Otepää vald
 
Maardlad ja maavarad
Maardla nimetus Oriku
Maardla osa nimetus  
Maardla registrikaardi number 535
Maavara Muu maavara Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid Hinnangulise maavara ühik
Liiv, ehitusliiv     410 tuh m³
 
Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht
Maavara uuringu eesmärk
Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m
12
Puuraukude arv
15
Uuringukaeveõõnte arv
15
Hüdrogeoloogilised katsetööd
Veetaseme mõõtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö
 
Geofüüsikalised tööd: elektromeetria, km
 
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km
 
Muud sihtotstarbelised tööd
 
Kas tekib jäätmeid
Ei
Ajutiste ehitiste loetelu
 
Lisad
Uuringuruumi teenindusala plaan