Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-123794
Taotlus T-RJÄ/1017066

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
11489116
Ärinimi / Nimi
Tiigikalda OÜ
Kontaktisik
Aivo Põld
Kontaktisiku telefon
5271393
Kontaktisiku e-post
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajaline
Tegevuse taotletav lõpetamise aeg
17.02.2028

2. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Kunola 126,11
Kood  
Planeeritava käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk ja 1 auk. Puudutatud katastriüksus: Kunola (85101:002:0235). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk ja 1 auk. Puudutatud katastriüksus: Kunola (85101:002:0235).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Laagna küla, Kunola 85101:002:0235 X: 6589783, Y: 727693
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 84131 - Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus
Käitluskohas käideldavad jäätmed Teiste (sh oma)
Jäätmekäitluskoha tegevusliik U9 - Bioloogiline töötlus
Komplekstegevus
Asukoha üldiseloomustus Komposti laotamine põldudele mullaviljakuse tõstmiseks
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse kehtivusaeg Tähtajatu
Jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõpemise aeg
 
Kasutusõigust tõendav dokument
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)
Lisa 2: Kunola.png

3. Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. Kompostitud reoveesete kasutamine põllumajanduses R10 - pinnastöötlus põllumajanduses kasutamise eesmärgil või keskkonna ökoloogilise seisundi parandamiseks Mulla Viljakuse tõstmine Komposti laotamine ja mulda viimine traktoriga 2 510
 
Projekti kogumaht (t)
12 550
Analüüsiaktid

4. Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kunola 126,11
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse Kas tegevus toimub jäätmete tekkekohas
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
19 08 05 - Olmereovee puhastussetted 2 510 R10 - pinnastöötlus põllumajanduses kasutamise eesmärgil või keskkonna ökoloogilise seisundi parandamiseks   Ei

5. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Vorm ei ole asjakohane.