Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-123957
Taotlus T-K/1017289

1. Kaevise tarbimise või võõrandamise loa taotlus

Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Andres Tiko
Taotluse koostaja kontaktisik
Andres Tiko
Tegevus
Tegevuse algusaeg
15.03.2023
Tegevuse lõpuaeg
30.09.2023
Ehitusloa või muu tegevuse number või selgitus sellest, miks see antud menetluse juures pole asjakohane
Ehitusluba nr. 2211271/22899
Kaevise tekkekohad
Katastriüksuse nr KOV EHAK KOV nimetus Tekkepõhjus Muu tekkepõhjus Kaevise kirjeldus Kogus, m³
78401:110:1950 0784 Tallinn linn Olemasoleva ehitise laiendamine/süvendamine liiv 70
Lisad
Kaevise tekkekoha asukohaplaan
Koopia olemasolevast tegevloast