Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-124244
Taotlus T-TV/1017756

1. Teatis

Teatise esitamise aeg
22.03.2023
Teataja
Ärinimi / Nimi
Airi Külvet
Kavandatav tegevus
Teatise liik
Sügavallapanu sõnniku aunastamine ja/või kompostimine
Tegevuse kirjeldus
Sõnniku kompostimine põllumassiivil 64049929497.
Tegevus
Tegevuspiirkond
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vilja (61102:001:0049). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vilja (61102:001:0049).
Tegevuskoha aadress
Vilja, Tõrve küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Territoriaalkood
8537
Katastritunnus
61102:001:0049

2. Sügavallapanusõnniku aunastamine ja/või kompostimine

Kinnitan, et tegevus ei toimu liigniiskel ega üleujutatud alal
Jah
Kinnitan, et tegevus ei toimu drenaažitoru kohal
Jah
Kinnitan, et sõnniku põlluaun ei asu veekogule lähemal kui 50 meetrit
Jah
Isiku poolt peetavad loomühikud (tk)
93
Sõnnikuaunad
Nr 1.
Auna asukoht X: 6499983, Y: 640211; X: 6499987, Y: 640203; X: 6499965, Y: 640184; X: 6499959, Y: 640193; X: 6499983, Y: 640211
Keskpunkti­koordinaadid X: 6499974, Y: 640198
Põllumassiivi number 64049929497
Lisainfo Lähedal ei asu ühtegi kaitstavat objekti.
Tegevuse kirjeldus Kompostimine
Loomaliik kelle sõnnikut aunastatakse/­kompostitakse Üle 24 kuu vanune ammlehm ja lihaveis
Kompostimine, kogus t 56
Sügavallapanusõnniku kuivaine sisaldus % 25
Sõnnikauna moodustamise kavandatav alguskuupäev
05.04.2023
Sõnniku kavandatav laotamise alguskuupäev
05.04.2025
Sõnniku kavandatav laotamise lõppkuupäev
05.04.2025
Sõnniku kuivaine sisalduse analüüsid
Kirjeldus Sõnniku kuivaine sisalduse analüüs
sõnnik on 30% kuivaines