Menetlus M-124335 » Taotlus T-TV/1017890 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Teatis

Teatise esitamise aeg
31.03.2023
Teataja
Ärinimi / Nimi
KUIE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU
Kavandatav tegevus
Teatise liik
Sügavallapanu sõnniku aunastamine ja/või kompostimine
Tegevuse kirjeldus
Sõnniku aunastamine põllumassiivil 61655065062.
Tegevus
Tegevuspiirkond
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kadaka (78702:002:0136). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kadaka (78702:002:0136).
Tegevuskoha aadress
Kadaka, Aavere küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Territoriaalkood
1048
Katastritunnus
78702:002:0136

2. Sügavallapanusõnniku aunastamine ja/või kompostimine

Kinnitan, et tegevus ei toimu liigniiskel ega üleujutatud alal
Jah
Kinnitan, et tegevus ei toimu drenaažitoru kohal
Jah
Kinnitan, et sõnniku põlluaun ei asu veekogule lähemal kui 50 meetrit
Jah
Isiku poolt peetavad loomühikud (tk)
372.81
Sõnnikuaunad
Nr 1.
Auna asukoht X: 6550878, Y: 616685; X: 6550814, Y: 616603; X: 6550780, Y: 616643; X: 6550852, Y: 616713; X: 6550878, Y: 616685
Keskpunkti­koordinaadid X: 6550833, Y: 616660
Põllumassiivi number 61655065062
Lisainfo Lähedal ei asu ühtegi kaitstavat objekti.
Tegevuse kirjeldus Aunastamine
Loomaliik kelle sõnnikut aunastatakse/­kompostitakse Lehmmullikas alates kuue kuu vanusest kuni poegimiseni
Aunastamine, kogus t 1 000
Kompostimine, kogus t 1 000
Sõnnikauna moodustamise kavandatav alguskuupäev
14.04.2023
Sõnniku kavandatav laotamise alguskuupäev
14.04.2023
Sõnniku kavandatav laotamise lõppkuupäev
30.09.2023