Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-124633
Taotlus T-K/1018383

1. Kaevise tarbimise või võõrandamise loa taotlus

Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Viaston Infra OÜ
Taotluse koostaja kontaktisik
Kärt Kuivjõgi-Toodu
Tegevus
Tegevuse algusaeg
08.05.2023
Tegevuse lõpuaeg
31.12.2023
Ehitusloa või muu tegevuse number või selgitus sellest, miks see antud menetluse juures pole asjakohane
2212271/23551
Kaevise tekkekohad
Katastriüksuse nr KOV EHAK KOV nimetus Tekkepõhjus Muu tekkepõhjus Kaevise kirjeldus Kogus, m³
72501:001:0490 0725 Saue vald Kaevis jääb üle hoone rajamisel ehitusprojekti põhjal     45 000
Lisad
Kaevise tekkekoha asukohaplaan