Tagasi menetluse vaatesse Taotlused ja menetlused » Menetlus M-124843
Taotlus T-RÕV/1018768

1. Paikse heiteallika käitaja registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Ärinimi / Nimi
Aktsiaselts Propaan
Kontaktisik
Aleksander Müristaja
Käitise andmed
Käitise nimetus
Vedelgaasijaam
Käitise aadress
Gaasi tn 8, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Territoriaalkood
0387
Katastritunnus
78403:314:1760
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6587913, Y: 548517
Käitise territoorium
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Betooni tn 5 // Gaasi tn 8 // 11 (78403:314:1760). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Betooni tn 5 // Gaasi tn 8 // 11 (78403:314:1760).
Käitise ja tootmisterritooriumi kirjeldus
Vedelgaasijaama territooriumil toimub vedelgaasi ümberlaadimine ja ladustamine hulgimüügi eesmärgil. Territooriumil asub gaasiballoonide täitetsehh ja gaasikatlamaja. Katlamaja kütuseks, põletite töötamiseks, kasutatakse vedelgaasi.
Tegevusala
Registreeringuga taotletav tegevus
Põletusseadme käitamine
Põhitegevusala Tegevusalade nimetused ja EMTAKi koodid, millele registreeringut soovitakse
Jah 46719 - Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
Ei 35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kategooria
Põletusseade, mille nimisoojusvõimsus on 0,31 - 0,99 MWth
Jah
Põletusseadmed
Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth Eeldatav töötundide arv aastas Kasutatav kütus või jäätmed
Kütuse liik Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
0.77 2 200 Vedeldatud naftagaas (LPG) 70 tonni
 
Põletusseade, mille nimisoojusvõimsus on 1 MWth või suurem, kuid mis töötab alla 500 töötunni aastas
Ei
 
Terminali või tankla naftasaaduste, mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete (alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 20 kohaselt) laadimine
Ei
 
Registreering
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav alustamise kuupäev
 
Registreeringu taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu

2. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus Tegevusala, tehnoloogiaprotsess SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP L-EST97 Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C
HEIT0000253 V-1 Raudtee tsisternide tühjendamine 050603 - Gaasi jaotusvõrgud - gaasijaotusvõrgud X: 6587813, Y: 548602 0.20 7 6.05 20
HEIT0000254 V-2 Auto tsisternide täitmine 050603 - Gaasi jaotusvõrgud - gaasijaotusvõrgud X: 6587792, Y: 548476 0.02 5 0.80 20
HEIT0000255 V-3 Ballonide täitmine 050603 - Gaasi jaotusvõrgud - gaasijaotusvõrgud X: 6587824, Y: 548529 0.50 8 28.35 20
HEIT0000256 V-4 Katlamaja korsten 020103b - Äri- ja avaliku teeninduse sektori katlamajad - põletusseade < 20 MW (katlad) X: 6587910, Y: 548501 0.35 12 0.11 170

3. Kasutusest eemaldatud heiteallikad

Saasteallikad ei ole eemaldatud

4. Tehnoloogiaseadmed ja saasteainete püüdeseadmed

Vorm ei ole asjakohane.

4. Heiteallikate prognoositav tööajaline dünaamika kuude lõikes

Heiteallikas Raudtee tsisternide tühjendamine (V-1)
Koormus Tööstus üks vahetus E-P
Tööajaline dünaamika kuude lõikes, % maksimaalsest hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 0
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööajaline dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 75 75 75
15 - 16 50 50 50
16 - 17 0 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Auto tsisternide täitmine (V-2)
Koormus Tööstus üks vahetus E-P
Tööajaline dünaamika kuude lõikes, % maksimaalsest hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 0
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööajaline dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 75 75 75
15 - 16 50 50 50
16 - 17 0 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Ballonide täitmine (V-3)
Koormus Tööstus üks vahetus E-R
Tööajaline dünaamika kuude lõikes, % maksimaalsest hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 100
Märts 100
Aprill 100
Mai 100
Juuni 100
Juuli 0
August 100
September 100
Oktoober 100
November 100
Detsember 100
Päevade tööajaline dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 0 0 0
01 - 02 0 0 0
02 - 03 0 0 0
03 - 04 0 0 0
04 - 05 0 0 0
05 - 06 0 0 0
06 - 07 100 0 0
07 - 08 100 0 0
08 - 09 100 0 0
09 - 10 100 0 0
10 - 11 100 0 0
11 - 12 100 0 0
12 - 13 100 0 0
13 - 14 100 0 0
14 - 15 75 0 0
15 - 16 50 0 0
16 - 17 0 0 0
17 - 18 0 0 0
18 - 19 0 0 0
19 - 20 0 0 0
20 - 21 0 0 0
21 - 22 0 0 0
22 - 23 0 0 0
23 - 24 0 0 0
 
Heiteallikas Katlamaja korsten (V-4)
Koormus
Tööajaline dünaamika kuude lõikes, % maksimaalsest hetkelisest heitkogusest
Jaanuar 100
Veebruar 70
Märts 70
Aprill 30
Mai 12
Juuni 10
Juuli 10
August 10
September 12
Oktoober 25
November 50
Detsember 100
Päevade tööajaline dünaamika protsentides hetkelisest heitkogusest
Kellaaeg E - R L P
00 - 01 100 100 100
01 - 02 100 100 100
02 - 03 100 100 100
03 - 04 100 100 100
04 - 05 100 100 100
05 - 06 100 100 100
06 - 07 100 100 100
07 - 08 100 100 100
08 - 09 100 100 100
09 - 10 100 100 100
10 - 11 100 100 100
11 - 12 100 100 100
12 - 13 100 100 100
13 - 14 100 100 100
14 - 15 100 100 100
15 - 16 100 100 100
16 - 17 100 100 100
17 - 18 100 100 100
18 - 19 100 100 100
19 - 20 100 100 100
20 - 21 100 100 100
21 - 22 100 100 100
22 - 23 100 100 100
23 - 24 100 100 100
 

6. Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused

Põletusseade
Heite­allikas Katlamaja korsten (V-4)
Põletusseadmete arv 1
Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth 0.77
Töö­tundide arv aastas 2 200
Käitamise alguskuupäev
22.01.2008
Kas soovite kasutada salvestamisel saasteainete eeltäitmist ja automaatset heitkoguste arvutamist? Jah
Kasutatavad kütused on alternatiivsed Ei
Püüdeseade
Püüde­seade Püütav saasteaine
CAS nr Saasteaine nimetus Projekteeritud puhastusaste, %
       
Kasutatav kütus ja jäätmed
Kasutatav kütus või jäätmed Saasteaine
Kütuse liik Väävlisisaldus, % Alumine kütte­väärtus Kogus aastas Välisõhku väljutatud heide
Kogus Ühik CAS nr Nimetus Heide väljuvate gaaside mahuühiku kohta, mg/Nm³ Heitkogus Heitkoguse määramis­meetod
Heite piir­väärtus Prog­noositav kontsent­ratsioon Hetkeline heitkogus Ühik Aastas Ühik
Vedeldatud naftagaas (LPG) 0.01 46 70 tonni PM-sum Tahked osakesed, summaarsed     0.0003 g/s 0.001449 t Süsteemi poolt arvutatav
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5)     0.0003 g/s 0.001449 t Süsteemi poolt arvutatav
PM10 Peened osakesed (PM10)     0.0003 g/s 0.001449 t Süsteemi poolt arvutatav
10102-44-0 Lämmastikdioksiid     0.033 g/s 0.137816 t Süsteemi poolt arvutatav
630-08-0 Süsinikmonooksiid     0.0231 g/s 0.0966 t Süsteemi poolt arvutatav
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid     0.0015 g/s 0.00644 t Süsteemi poolt arvutatav
BC Must süsinik     0 g/s 0.000078 t Süsteemi poolt arvutatav
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks     0 mg/s 0.000005 kg Süsteemi poolt arvutatav
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks     0.0001 mg/s 0.000322 kg Süsteemi poolt arvutatav
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks     0 mg/s 0.000001 kg Süsteemi poolt arvutatav
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks     0.0001 mg/s 0.000386 kg Süsteemi poolt arvutatav
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks     0 mg/s 0.000002 kg Süsteemi poolt arvutatav
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks     0 mg/s 0.000048 kg Süsteemi poolt arvutatav
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks     0 mg/s 0.000002 kg Süsteemi poolt arvutatav
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks     0 mg/s 0.000002 kg Süsteemi poolt arvutatav
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks     0 mg/s 0.000035 kg Süsteemi poolt arvutatav
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid     0.0004 µg/s 0.00161 mg Süsteemi poolt arvutatav
50-32-8 Benso(a)püreen     0 mg/s 0.000002 kg Süsteemi poolt arvutatav
205-99-2 Benso(b)fluoranteen     0.000001 mg/s 0.000003 kg Süsteemi poolt arvutatav
207-08-9 Benso(k)fluoranteen     0.000001 mg/s 0.000003 kg Süsteemi poolt arvutatav
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen     0.000001 mg/s 0.000003 kg Süsteemi poolt arvutatav
7446-09-5 Vääveldioksiid     0.0004 g/s 0.001642 t Süsteemi poolt arvutatav
124-38-9 Süsinikdioksiid     0 g/s 202.926976 t Süsteemi poolt arvutatav
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

7. Mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete laadimiskäive terminalides ja tanklates ning laadimisel ja lossimisel välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

Ei ole asjakohane

8. Heiteallikad ning saasteainete hetkelised ja aastased heitkogused heiteallikate kaupa

Jrk nr Heite­allikas SNAP kood Saasteained
CAS nr Nimetus Heitkogused
Hetkeline heitkogus Ühik Aastane Ühik
1. Katlamaja korsten (V-4) 020103b PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0 g/s 0.001 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0 g/s 0.001 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0 g/s 0.001 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.033 g/s 0.138 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.023 g/s 0.097 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.006 t
7446-09-5 Vääveldioksiid 0 g/s 0.002 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 202.927 t
2. Raudtee tsisternide tühjendamine (V-1) 050603 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.089 g/s 0.007 t
3. Auto tsisternide täitmine (V-2) 050603 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.19 g/s 0.332 t
4. Ballonide täitmine (V-3) 050603 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.50 g/s 0.044 t

9. Välisõhku väljutatavate saasteainete nimetused ja heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus aastas
Kogus Mõõtühik
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.138 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 202.927 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.097 t
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.002 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.389 t
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 t

10. Lisad

Ei ole asjakohane.