Menetlus M-124850 » Taotlus T-RJÄ/1018801 Tagasi menetluse vaatesse

Sisukord

1. Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus

Taotleja andmed
Registrikood / Isikukood
10419987
Ärinimi / Nimi
SOL Baltics OÜ
Kontaktisik
Elina Schults
Kavandatav tegevus
Taotletav tegevus
Jäätmete vedamine majandus- või kutsetegevuses
Veo piirkond
Pärnu maakond
Kehtivus
Tegevuse taotletav alustamise aeg
Esimesel võimalusel
Tegevuse taotletav kehtivusaeg
Tähtajatu

2. Jäätmete vedu

Ohtlike jäätmete veo kogus (t/a)
0
Olmejäätmete veo kogus (t/a)
50
Metallijäätmete veo kogus (t/a)
0
Muude jäätmete veo kogus (t/a)
10
Üldine jäätmete veo kogus (t/a)
60
Ohtlike jäätmete vedu
Kinnitus saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kohta.